Hoşgeldiniz Nedenleri Önemi Sonucları

Tarihi Olayların, Anlaşmaların,Savaşların,Nedenleri,Önemleri ve Sonuçları Hakkında Bilgiler Kısaca Özet Olarak Burada.

Osmanlı Devletinin Güçlenmesinin, Büyümesinin Nedenleri Hakkında Bilgi

Osmanlı devleti küçük bir beylik iken kısa zamanda gelişmeye, sınırlarını genişleterek devlet olma yolunda kısa zaman içinde büyük hız kazanmıştır. Bu yazımızda sizlere Osmanlı devletinin kısa zaman içinde güçlenmesinin ve büyümesinin nedenlerinden bahsedeceğiz. Osmanlının Güçlenmesi Büyümesi Süreci İle İlgili Bilgi Bu dönem içinde Bizans imparatorluğu eski gücünü ve ihtişamını kaybetmişti. 14. Yy başlarında başlayan güç… devamını oku »

Anadolu Selçuklu Devletinin Yıkılma Nedenleri Nelerdir?

Anadolu Coğrafyasında Uzun Süre Hüküm Sürmüş Olan ve Hayatta Kaldığı Dönem Boyunca Gerek Mimarı Gerekse Kültürel Olarak Büyük Bir Gelişimin Altına İmza Atmış Olan ve Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu Topraklarında ki Devamı Olan Devlettir. Anadolu Selçuklu devleti 1077 yılında Anadolu’da kurulmuş güçlü bir devlettir. Bu devlet yaklaşık olarak üç yüz yıl ayakta durabilmiş ancak sonrasında… devamını oku »

Zamanın Önemi İle İlgili Kompozisyon

Dünyanın ilk var olmaya başladığı andan itibaren, hatta dünyanın oluşumundan önce bile zaman bulunmaktaydı. Özellikle zaman göreceli bir kavram olarak karşımıza çıkarken çok çeşitli dinlerde farklı tanımları bulunmaktadır. Doğduğumuz andan itibaren aleyhimize işlemeye başlayan ve sürekli azalan ve maalesef azaldığını fark edemediğiniz, elinizde bulunan en değerli zaman kavramı hakkında pek çok tez ortaya atılmıştır.  … devamını oku »

İlk Türk devletlerinin yıkılma nedenleri hakkında bilgi

Tarih boyunca Türkler tarafından birçok devlet kurulmuş ve kısa süre içerisinde yıkılmaya başlamıştır. Türkler birlik içerisinde yaşasa da birlik ve beraberliğin bozulması kurulan çoğu devletin kısa zamanda yıkılmasına sebep olmuştur. Haliyle komşu devletlerinde etkileri yine kurulan devletleri olumsuz etkilemiş ve büyük bir tehlike arz etmiştir. Büyük emeklerle kurulan bu devletlerin neden kısa sürede yıkıldığı konusunda… devamını oku »

Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılma Nedenleri

Büyük Selçuklu Devleti Orta Asya coğrafyasında Oğuz Türkleri tarafından 1037 yılında kurulmuş müslüman bir Türk devletidir. Büyük Selçuklu Devleti, yaşadığı coğrafyanın da İslamlaşmasında önemli katkıda bulunmuştur. Güçlü bir devlet olan Büyük Selçuklu Devleti, Moğol İstilaları ile başa çıkarak Anadolu üzerine doğru ilerleme başlamıştır. Anadolu’nun fethini gerçekleştirdikten sonra 1194 yılında yıkılmıştır. Yıkılmasında etkili olan çeşitli sebepler… devamını oku »

Tanzimat Fermanı Nedir? Nedenleri, Özellikleri Ve Sonuçları Nelerdir

Tanzimat fermanı demokratikleşme yolunda atılmış ilk adımdır. Gülhane parkında okunması nedeniyle Gülhane hatt-ı Hümayunu olarak da bilinmektedir. 3 Kasım 1839 da ilan edilmiştir. Devlet ve kişiler arasındaki ilişkilerde hukuki boyutta yenilikler getiren bir belgedir   Tanzimat fermanının nedenleri nelerdir?   -Avrupa Devletinin, Osmanlı devletinin içişlerine karışmasına neden olan bahaneleri ortadan kaldırmak. -Mısır ve Boğazlar konuları… devamını oku »

Zekat Vermenin Önemi İle İlgili Kompozisyon

Zekatın Önemi, dinimizde toplumun huzur ve düzenine büyük önem verilmektedir. Bunu sağlamak için bir takım kurallar kabul görülmüştür. Bunlardan birisi yazımızın konusu olan zekattır. Zekat, dini kurallara göre zengin olan Müslüman bireylerin yılda bir defa malının ve parasının kırkta birini yoksul olan Müslüman kişilere vermesi olarak belirlenmiştir.. Zekat, Kuran’ı Kerim’de namaz ile beraber 37 ayette… devamını oku »

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları Nelerdir?

Tarihler 1 Kasım 1922’ yi gösterirken belki de Türkiye Cumhuriyetinin en önemli inkılabı yapılmıştı.  Osmanlı devleti bilindiği üzere saltanat yönetimini benimseyen, halkın söz söyleme hakkının olmadığı babadan oğula geçen bir sistemle yönetiliyordu. Saltanat milli egemenlik kavramına oldukça ters düşüyor ve ülke yönetiminde çeşitli sorunlara sebep oluyordu. Türkiye büyük millet meclisinin egemenliği halka vermesi ile saltanat… devamını oku »

Ülkemizde Her Bölgede Çimento Fabrikası Kurulmasının Nedenleri

Ülkemizde inşaat sanayi özellikle son yıllarda büyük bir gelişim göstererek ilerlemekte olup, inşaat alanında dünya listelerinde üst sıralara taşınmaktayız. Bu noktada bir diğer dikkat çeken detay ise çimento fabrikalarıdır. İnşaatın temeli sayılan çimento fabrikaları hemen hemen her şehrimizde bulunmakta olup bu konu oldukça merak edilmektedir. Bu yazımızda sizler için ülkemizde her bölgede çimento fabrikası kurulmasının… devamını oku »

Türkiye’nin Jeopolitik Önemi Nedir

Jeopolitiğin anlamı, bir devletin coğrafi, ekonomik sosyal ve siyasi şartlarının o devleti ve devletlerarasındaki politikayı nasıl etkilediğinin incelenmesidir. Bir ülkenin dünya üzerindeki bulunduğu konum, yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip oluşu gibi etkenler o ülkenin dış politikadaki önemini göstermektedir. Ülkemiz büyük bir jeopolitik öneme sahiptir. Türkiye Neden Jeopolitik Öneme Sahiptir Türkiye Asya ve Avrupa… devamını oku »

Sidebarerror: Content is protected !!