2. Dünya Savaşının Nedenleri, Sonuçları, Önemi

Kanlı bir savaş olan 2. Dünya Savaşının Nedenleri, Sonuçları, Önemi Nedir Kısaca 2. Dünya Savaşının Nedenleri, Sonuçları, Önemi hakkında bilgileri özet olarak sizlerle paylaşmak istiyoruz.

20.yy’da gerçekleşen iki büyük savaştan birisi olan İkinci Dünya Savaşı, gerçekleştiği döneme kadar Büyük Dünya savaşı olarak adlandırılan Birinci Dünya savaşıyla birlikte oldukça büyük bir yıkıma neden olmuştur. Toplamda 80 milyondan fazla insanın yaşamını kaybettiği İkinci Dünya savaşı, Avrupa ve diğer alanlarda büyük ekonomik krizlere, ülke sınırlarının değişmesine ve hastalıklara neden olmuştur.

1939 yılında patlak verip 1945 tarihine kadar sürmüş olsa da savaşın hazırlıklar çok daha önce 1933 yılında başlamıştır. Almanya’nın Versay ile ağır yükümlülükler altına girdiği dönemde yükselişe geçen Nazi partisi ve lideri Adolf Hitler, Büyük Alman İmparatorluğunun yeniden doğuşunu sağlama amacı ile ilk olarak Polonya’ya saldırmıştır.

Savaşa dahil olan grup içerisinde müttefik devletler safında Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti ve Fransa gibi devletler yer alırken mihver grubu ya da devletleri olarak adlandırılan saflarda ise Almanya, İtalya ve Japonya yer almıştır. Toplamda 100 milyondan fazla askeri personelin dahil olduğu bu savaş, dünya tarihi açısından en büyük savaş olarak görülmektedir.

2. Dünya Savaşının Nedenleri,2. Dünya Savaşının Önemi,2. Dünya Savaşı Hakkında Bilgi,Vikipedi

İkinci Dünya Savaşının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle birlikte başladığı kabul edilen İkinci Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanıldığı ilk ve tek savaş olup aynı zamanda holokost olarak adlandırılan toplu ölüm ve katliamlara sahne olmuş, Almanların Yahudilere uygulamış oldukları katliam ile uzun süre unutulmayacak hatıralar bırakmıştır.

Avrupa’da İngiltere ve Fransa gibi devletler yanı sıra Rusya gibi güçlerinde Almanya karşısında yer aldığı savaşta, Almanya kısa sürede İngiltere’ye kadar uzanan geniş bir alana sahip olmuş, Japonya ve İtalya ise diğer alanlarda saldırıya geçmiştir. 1945 yılına kadar süregelen süreçte müttefik devletler, Almanya ve Japonya’ya karşı kesin bir zafer elde etmiş olmasına karşın sonuçları bu yıkımın aslında başarı olmadığını göstermektedir.

Daha önce Milletler Cemiyeti adı altında çalışan ve daha sonra Birleşmiş Milletler olarak devam eden oluşum, savaş sonrasında etkin bir barış ortamının tesis edilmesini amaçlamıştır. Almanya, Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrı bloğa ayrılırken bu blok daha sonra Soğuk Savaş olarak adlandırılan döneme sahne olmuştur.

2. Dünya Savaşına katılan ülkeler haritası

2. Dünya Savaşının Nedenlerini Maddeler Halinde İsteyenler İçin…

II. Dünya Savaşı‘nın Nedenleri

1.I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle ekonomik, politik, askerî ve adli alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imza attı. Bu vaziyet Almanya’nın memnun kalmaması yüzünden ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı’na kapı araladı.

2.  I. Dünya Savaşı’ndan sonra hudutların çizilme­sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne­denle etnik çatışmalar ve hudut meseleleri ortaya çıktı.

3.  İtalya Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkma­sına karşın emellerine erişemedi. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya’yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. İdaresi ele  geçiren Mussolini’nin İtalya’yı büyük devlet yapmak  istemesi, II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri ol­du.

4. Uzak Doğu’da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya’dan çıkarmak istedi.

2. Dünya Savaşının Sonuçlarını Maddeler Halinde İsteyenler İçin.

II. DÜNYA SAVAŞI‘NIN SONUÇLARI

Savaşı demokrasiyi müdafaa eden devletler kazan­mış ve Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaş­mıştır.Demokratik Avrupa devletleriyle birlik­te hareket eden Türkiye’de de demokratik hayata geçilmiştir.

Sömürgecilik dönemi bitmeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını ka­zanmışlardır.

Milletler Cemiyeti’nin yerine, Birleşmiş Milletler tarih sahnesinde yerini almıştır.

Türkiye ile AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ arasındaki ilişkiler gelişmiş, Tür­kiye Sovyet Rusya’dan uzaklaşarak AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’ye ya­kınlaşmıştır.

Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Do­ğu Avrupa ülkeleri, Rusya’nın denetiminde yeni­den heyetmiştir. Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ile beraber dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir.

.Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Fransa, İngiltere denetim kurdular

(1990’da Almanya Devleti birleşmiştir.).

Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği liderliğinde Varşova Anlaşması, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ liderliğinde Nato heyetti.

Dünya sulhunu savunmak emeliyle Birleşmiş Milletler heyetti (1948).

İngiltere ve AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nin desteğiyle Filistin’de İsrail devleti heyetti (1948).

Türk – Amerikan ilişkileri gelişti.

Umarım bilgiler sizler için yararlı olmuştur.

Nedenleri Önemi ve Sonuçları & Türkiyenin Vikipedi Nedenleri Sonuçları Önemi Ansiklopedisi

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!