Akarsuların Özellikleri Nelerdir Kısaca Önemi Nedir

Sizlere Akarsuların Özellikleri Nelerdir Kısaca Önemi Nedir Akarsuların Özellikleri İle İlgili Özet Bilgiler Var mı sorularının yanıtlarını vermek istiyoruz.

Akarsu Nedir Özet Tanım

Yeryüzünün şekillenmesinde önemli kaynaklardan birisi olan akarsular, hem doğal ortamında bulunan canlılar hem de insanlar için büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde yedi coğrafi bölge içerisinde farklı özellik ve kullanım alanlarına sahip olan pek çok akarsu bulunmakla birlikte Doğu Anadolu bölgesinde akarsulardan daha çok enerji eldesinde faydalanılmaktadır.

 

Akarsuların taşımış oldukları materyal, akış hızı ve debi gibi özellikler, akarsuların sahip oldukları eğim ile yakından ilişkilidir. Basit bir örnekleme ile Doğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Karadeniz’de akarsuların akış hızı, Ege ve İç Anadolu bölgelerine oranla çok daha yüksektir. Bu bölgelerde akarsulardan HES ve barajlar aracılığıyla faydalanılmaktadır.

Akarsuların Önemi Nedir,Akarsuların Özellikleri Kısaca,Akarsu Nedir Tanımı

 

Akarsuların akış hızı, aktıkları bölgenin toprak yapısı aynı zamanda bölgenin doğal yapısını da etkilemektedir. Akarsuların taşımış oldukları alüvyonları biriktirmesi ile ovalar meydana gelirken bu alanlar daha çok tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır. Yine yerleşim yerlerinin yaygın olarak su kaynaklarının yakınında kurulmasında su kaynaklarının büyük önemi bulunmaktadır.

 

Kara Sularının Önemi Nedir

Akarsuların Özellikleri Nelerdir? Kısaca Önemi

Ülkemizde bulunan akarsular, yağış rejiminin düzensiz olması nedeniyle, düzensiz bir yapıya sahiptir. Bölgeler arasında farklılıklar olmakla birlikte akarsuların debisinde meydana elen artış, mevsimlere göre değişim gösterebilir. Toprak yapısının sahip olduğu özellikler yine akarsuları doğrudan etkilemekte aynı zamanda bölge yapısına da etki etmektedir. Örneğin, Akdeniz bölgesinin karstik alanlardan oluşması nedeniyle sızıntıların daha çok olduğu görülmektedir.

 

Akarsuların Önemi Kısaca

Ülkemizde bulunan akarsuların genel özelliklerine baktığımızda dağların uzanış doğrultusu nedeniyle genellikle akarsu boylarının kısa olduğu görülmektedir. Taşımacılık için elverişli olmayan akarsular enerji eldesi ve su ihtiyacının karşılanması amacıyla değerlendirilmektedir. Kış aylarında kar erimeleri nedeniyle akarsu debileri en çok bu dönemde artış göstermektedir. Doğu Anadolu’da bulunan akarsuların Hidroelektrik potansiyeli yüksek olup bu durum diğer bölgelerde daha düşüktür.

Akarsuların büyük bir kısmı doğu – batı doğrultusunda uzanmaktadır. Meriç ve Asi gibi nehirler ülke içerisinden doğup denize dökülen bazı kaynaklar arasında yer alır. Sınırlarımız içerisinde bulunan en önemli ve büyük akarsu ise Kızılırmak olarak bilinmektedir. Ege Bölgesine baktığımızda dağların uzanışı ve akarsu boylarının kısa olması nedeniyle mendereslerin oluştuğu görülmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!