Asit Yağmurlarının Nedenleri ve Sonuçları

İnsanoğlunun Sanayileşme ve Fosil Yakıtlardan Dolayı Çevreye Verdiği Zararlar Biridir Asit Yağmurları.

Asit Yağmuru Nedir ?

Günlük yaşantıda taşıtların kullanmış olduğu ve ısınmak için kullanılan yakıtların yanması sonucunda oluşturmuş oldukları ve havaya bırakılan kükürtdioksitin yağmur biçiminde yağması olayı.

Özellikle sanayileşmenin daha fazla olduğu bölgelerde görülen Çin ve ABD gibi ülkelerin sanayi ağırlıklı eyaletlerinde daha sık karşılaşılan asit yağmurları, insanların yaratmış olduğu kirlilik yanı sıra su kaynaklarının kirletilmesi ve doğanın tahrip edilmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yağmurların oluşumu, buharlaşma ve yerden yükselme süreci hesap edildiğinde söz konusu kirliliğin ve asit yağmurlarının temel nedeni insanların yaratmış olduğu tahribattır.

Nispeten çevre kirliliğinin bir sonucu olarak görebileceğimiz asit yağmurları, kirliliğin türü ne olursa olsun etkili olmaktadır. Örneğin, gazlar, katı ya da sıvı kirlilik kaynaklarının doğayı tahrip etmesi, buharlaşma yolu ile yükselmesi, yağışlar ile yeryüzüne daha yaygın ve dağılmış bir biçimde inmektedir. Asit yağmurları oluşumunda fosil yakıtlar ve diğer kirlilik kaynakları doğal su döngüsüne karışarak etkili olmaktadır.

28ile birlikte yeryüzünde yaşayan canlı türleri etkilenmekte, ormanlar ve bu alanlarda yer alan diğer canlıların yaşamı tehdit edilmektedir. Ayrıca kirlenen su kaynakları, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında sorunlar yaratmakta, birçok tarihi alan bu yağışlar ile zarar görmektedir.

asit-yagmuru-dongusu

Asit Yağmurlarının Nedenleri

Asit yağmurları oluşumunda temel etken çevre ve dolaylı olarak hava kirliliğidir. Başta kömür olmak üzere petrol gibi fosil yakıtların kullanımı, hava kirliliğinin artmasına, atmosferde kükürt ve azot içerikli gazların birikmesine neden olmaktadır. Öyle ki bazı bölgelerde bu etki yalnızca yağışlar ile değil doğrudan havanın yeryüzüne yakın olan alanlarında da zehirleyici boyutlara ulaşabilmektedir.

Söz konusu gazların birikimi sonrasında hava da sülfürik ve nitrik asit birikimi ve su ile tepkime sonucunda oluşan asit yağmurları ortaya çıkmaktadır. Sıcaklık, güneş ışınları, kirlilik etmenlerinin yaratmış olduğu yoğunluk söz konusu yağışların genel süreci açısından etkili olmaktadır.

Asit Yağmurlarının Sonuçları

asit-yagmurlarinin-etkileri

Asit Yağmurlarının Etkilerini Kısaca Açıklayalım. Yukarıda da kısaca söz ettiğimiz şekli ile asit yağmurları oluşumu sonrasında başta ormanlar ve bu alanlarda yaşayan canlılar olmak üzere birçok canlı türü etkilenmektedir. Tarım arazilerinin zarar görmesi, tüketim ürünlerinin kirlenmesi, su kaynaklarının kullanılmaz hale gelmesi asit yağmurlarının önemli etkileri arasında yer alır. Çözümünde ise öncelikle devletlerin bu konuda önlemler alması ve kirlilik etmenlerini azaltması gerekmektedir.İçeriğinde Kalsiyum Karbonat bulunan tarihi eserlere zarar verir. ( Mermer, Kumtaşı ve Kireçten Yapılan. ), Toprakta bulunan aliminyumun çözülmesi neticesinde ağaç köklerinin besinlerin faydalanmasını engeller. Göl ve akarsulara yağan asit yağmurları yüzünden suyun asit dengesi bozulur ve balıklar bu durumdan eklenir. O balıklardan yiyen insanlarda etkilenirler. Havadaki Sülfat solunum yolu ile alınır ve astım, bronşit kanser gibi rahatsızlıklarla karşılaşırız.

Asit Yağmurunun Tanımını Özet Bir Şekilde Sizlere Sunduk. Ayrıca Asit Yağmurlarının Nedenleri ve Sonuçlarını Sizlere Açıkladık. Sizlerde Konuya Yorum ve Bilgileriniz ile katkıda bulunur musunuz ?

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!