Atatürk’ün Örnek Çiftlik Kurma Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Ülkemiz, mevcut tarım alanları ve toprak yapısı yanı sıra, farklı iklim tiplerine sahip olması nedeniyle bulunduğu coğrafya üzerinde oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Coğrafi Konumun bize sağladığı avantajlardan birisi olarak öne çıkan bu alanlar, tarımsal faaliyetlerde de yüzyıllar boyunca toplumun gelişmesi ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti döneminde toprak yönetiminde etkin olan sistem uzun süre kusursuz işlese de bazı temel sorunlar yaşanmıştır.

Sahip olduğumuz verimli topraklar ve sulak alanlar, yetiştiricilikte ve hayvancılık gibi faaliyetlerde önemli bir girdi sağlamaktadır. Hem iç pazarda hem de dış pazarda söz sahibi olabilmek adına yeterli imkanlar bulunmasına karşın, modern tarımın gereklilikleri konusunda sorunlar yaşanmıştır. Avrupa’da modern tarım üzerine yapılan çalışmalar ve oluşturulan çiftlikler kısa vadede etkilerini göstermeye başlamıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise hemen her alanda olduğu gibi tarımsal konularda da etkin çalışmaları olan Mustafa Kemal Atatürk, örnek çiftliklerin oluşturulmasını ve çiftçilerin daha modern çalışmalara yönelmesini istemiştir.

Atatürk’ün Örnek Çiftlik Kurma Nedenleri ve Önemi

Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi ülkemiz tarım alanları ve hayvancılık potansiyeli açısından bulunduğu konum itibariyle gelişmeye açık bir yer olmasına karşın, uzun yıllar boyunca Avrupa’nın gerisinde kalınmış ve istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Atatürk’ün örnek çiftlikler oluşturmasında ise en önemli nedenin, çiftçinin modern tarıma geçişi ve hayvancılık gibi faaliyetlerde çağa daha uygun bir geçiş modeline yakınlaşmasını istemesidir.

Örnek çiftliklerin oluşturulmasıyla birlikte bir anlamda çiftçiler uygulamalı olarak bu tür alanlara hakim olma şansı yakalamış, gelişim yolunda kendisine devlet kanalıyla oluşturulmuş bir örnek bulmuştur. Günümüzde tarım ve hayvancılık konusunda farklı politikalar olmasına karşın etkin olan anlayışın hala devam ettiğini söyleyebiliriz.

ataturkun-ornek-ciftlik

Atatürk’ün Örnek Çiftlik Oluşturmasının Sonuçları

Örnek çiftliklerin oluşturulması, yeni ve modern çalışmaların önünü açmıştır. Aynı zamanda ülkemizin Avrupa standartları ile entegre olması yalnızca iç pazarda kaliteyi artırmamış, dış pazarda da üretilen ürünlerin söz sahibi olmasına etkili olmuştur. Nitekim bu etki ile bugün, milli tarım projelerinin hazırlanmaya başladığı ve daha gelişmiş tarımsal modellerin planlandığı görülmektedir.

Atatürk’ün Örnek Çiftlik Kurma Nedenleri, Önemi ve Sonuçları İle İlgili Bilgilerinizi burada paylaşmak isterseniz Yorum Kısmından veya İletişimden Yollayın Yayınlayalım..

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!