Aydınlanma Çağının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Aydınlanma Çağı ya da Aydınlanma Felsefesi, 18.yy’da ortaya çıkan, kısa sürede benimsenen ve kitleleri etkisi altına alan bir dönemdir. Bu süreçte ve öncesinde pek çok yenilik hareketi, tepki ile karşılanmış olsa da Aydınlanma Çağı’nda hali hazırda gelişmekte olan toplumlarda sınıflar arası farklılıklar azalmaya başlamış, insanlar belirli bir bilinç ve düşünce yapısı üzerine bağlı kalmamıştır.

Aydınlanma çağı batı toplumları açısından önemli olduğu kadar yayılış haritası ve etkileyeceği alan itibariyle iletişimin olduğu her toplumda önem arz etmektedir. Bu döneme kadar yalnızca belirli bir zümrenin görüşleri ön planda iken Aydınlanma Çağı’nda insanların düşüncelerine değer verilmeye başlanmış, toplum içerisinde yeni fikir akımları ortaya çıkmıştır.

aydinlanma-cagi-3

Aydınlanma çağı, 18.yy’da gerçekleşmiş olmasına karşın bir anda ortaya çıkmamış ve yüzyıllar boyunca süren değişim ile gelişmeler ışığında açığa çıkmıştır. Nitekim bu dönem öncesinde yaşanan Rönesans ve reform hareketleri aydınlanma çağına doğrudan etki etmiştir.

Aydınlanma Çağının Nedenleri ve Önemi

aydinlanma-cagi2

Akıl ve bilimin ön plana çıkmaya başladığı bu dönemde geçmiş dönemlerde yaşanan Rönesans ve Reform hareketleri yanı sıra kilise baskısı etkisini yitirmeye başlamış ve insanlar, kilisenin vermiş olduğu kararlar yanı sıra dikte ettiği düşünceleri sorgulamaya başlamıştır. Sanayi devrimi sonrasında akıl ve bilim ışığında geliştirilen çalışmaların daha dikkat çekici olması, sürecin işleyişini hızlandırmıştır.

aydinlanma-cagi1

Aydınlanma Çağında Newton, Kopernik, Galileo, Descartes, Mozart ve Rousseau gibi farklı alanlarda etkin olan insanlar görülmektedir. Bu süreç sonraki dönemleri de etkileyecek şekilde gelişmiş ve bugün sahip olduğumuz birçok birikimin temeli o dönemde atılmıştır.

aydinlanma-cagi-4

Aydınlanma Çağının Sonuçları

Aydınlanma çağı önemi açısından diğer süreçlerden daha farklı olup yüzyıllar süren ve azalmaya başlayan kilise baskısının artık etkisini yitirdiği, dinin ve din adamlarının sorgulanmaya başladığı bir süreci içermektedir. Bu süreç sonunda ise;

  • Başta bilim, sanat ve edebiyat olmak üzere birçok alanda gelişmeler yaşanmış,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında sanayi devrimi ve inkılapları yaşanmaya başlamış,
  • Akılcı düşünce sistemi gelişirken felsefi alanda da uzun yıllar süren baskın dönem sona ermiştir.

Aydınlanma çağı ile insanlar daha özgür bir düşünce yapısına kavuşarak akıl ve bilim ışığında ilerlemeye başlamıştır.

Aydınlanma Çağının Özellikleri Hakkında Bilgilerinizi Sizlerde Bizimle Paylaşır mısınız ?

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!