Birinci Meşrutiyet’in Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

1800’lü yıllarda Avrupa, özellikle siyasi ve sosyal açıdan önemli bir gelişim kaydetmiş, bu süreçte, Avrupa’ya odaklanma noktasında sorun yaşayan Osmanlı ise yaşadığı kayıplar sonrasında birçok dayatma ile karşılaşmıştır. Nitekim bu kayıplar ve sonrasında karşılaşılan sorunlar, Osmanlı Devletinin bazı alanlarda reformlar yapmasını kaçınılmaz kılmış, Avrupa tarafından gelebilecek diğer sorunlu önerilerin önlenmesi amaçlanmıştır.

 

Birinci Meşrutiyet Hakkında Bilgi

Tanzimat Fermanı sonrasında Osmanlı Devleti içerisinde farklı alanlarda yeniliklerin yapılması amaçlanmıştır. Ancak bu doğrultuda yapılan yenilikler yeterli olmamakla birlikte farklı ve sorunlu düşüncelerin ortaya çıkışı gözlenmiştir. O dönem egemen olan Aydınlar ise Tanzimat Fermanı sonrasında Avrupa’yı yakından tanıma fırsatı yakalamış, Osmanlı Devletinin daha kapsamlı ve etkin reformlar yapması yönünde fikirler sunmuştur.

 

mesrutiyetin-ilani

Birinci Meşrutiyet’in Nedenleri ve Önemi

Genç Osmanlar olarak bilinen bu Aydın kesim, Tanzimat sonrasında Meşrutiyet’in önemini ve ilan edilmesinde etkili olacak nedenleri sıralamıştır. Bu nedenlere baktığımızda, en önemli etkenin Meşrutiyet ile Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu sorunlu durumdan kurtulacağı öne sürülmüş, tüm Osmanlı Devleti vatandaşlarının eşit haklar dahilinde yönetimde yer alması gerektiği vurgulanmıştır.

 

Yeni reformların daha sağlıklı işlemesi ve yönetimde halkın daha etkin söz sahibi olabilmesi için kısa sürede Anayasal bir yönetim şekline geçilmesi önerilmiştir. Sultan Abdülaziz’e önerilen bu fikirler o dönem kabul görmemiş, balkan bunalımı döneminde Sultan Abdülaziz’in yerini IV. Murat almıştır. Ancak bu süreçte istenen değişimler yaşanmadı için yerini II. Abdülhamit alırken 23 Aralık 1876 tarihinde Birinci Meşrutiyet ilan edilmiştir.

1-mesrutiyet

Birinci Meşrutiyet’in Sonuçları

Birinci Meşrutiyet ve hazırlanan Anayasa sonrasında Türk tarihi içerisinde ilk kez halk, hükümdarın yanında kısıtlı da olsa yönetime dahil olma fırsatı yakalamıştır. Halkın, seçme ve seçilme yetkisini alması yine sınırlar dahilinde gerçekleşirken en önemli detay padişahın Anayasa’yı askıya alabilmesidir. Birinci Meşrutiyet’in sonuçlarına baktığımızda,

  • Birinci Meşrutiyet sonrasında sınırlı dahi olsa özgür bir ortam oluşturulmaya çalışılmış ve yeni fikirler açığa çıkmıştır.
  • Osmanlı Devleti içerisinde halkın ilk kez hükümdar yanında yönetime katılması sağlanmıştır.
  • Mutlak Monarşinin yüzyıllar süren etkisi sonrasında Meşruti Monarşiye geçilmiştir.
  • Bu süreçte azınlıklara tanınan haklar sonrasında bağımsızlık isteklerinin hızla artmaya başladığı görülmüştür.

Birinci Meşrutiyet’in Sebepleri ve Sonuçları İle İlgili Bilgiler Sizler İçin Faydalı Olmuştur Umarım. 

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!