Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılma Nedenleri

Büyük Selçuklu Devleti Orta Asya coğrafyasında Oğuz Türkleri tarafından 1037 yılında kurulmuş müslüman bir Türk devletidir. Büyük Selçuklu Devleti, yaşadığı coğrafyanın da İslamlaşmasında önemli katkıda bulunmuştur. Güçlü bir devlet olan Büyük Selçuklu Devleti, Moğol İstilaları ile başa çıkarak Anadolu üzerine doğru ilerleme başlamıştır. Anadolu’nun fethini gerçekleştirdikten sonra 1194 yılında yıkılmıştır. Yıkılmasında etkili olan çeşitli sebepler vardır.

 

Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılış Nedenleri

– Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışının taht kavgalarına sebep olması sonucunda yönetim işini yapamaz hale gelmiş ve ülke yönetimini ihmal etmişlerdir.

 

– Atabeylerin bağımsızlığını ilan etmesi sonucun da devlet yönetimine karışmaya, şehzade eğitimlerinin eksik kalmasına ve isyanların çıkmasına sebep olmuştur.

 

– Şehzadelerin devlete isyan etmesi yine yönetimde karmaşaya sebep olmuş ve devlet kendi kendine yetemez hale gelmiştir.

 

– Türkmenlerin yönetime küstürülmesiyle birlikte yönetimde oluşan boşluklar yine olumsuz etkiler yaratmıştır.

 

– Haçlı seferlerinin devlete ve halka olumsuz etkileri yine devletin aleyhine işlemiştir.

– Batınilerin devlet adına zararlı faaliyetleri içten içe sorun haline gelmiş, yönetimi ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir.

 

– Abbasi halifesinin eski gücüne ulaşmak için çalışması ve Büyük Selçuklu Devletini yıkacak nitelikteki tavırları yine devleti olumsuz yönde etkilemiştir

 

– Karahitaylarla (Moğollarla) yapılan Katvan Savaşı’nın kaybedilmesiyle yıkılma sürecine giren Büyük Selçuklu Devleti 1157 yılında Sultan Sencer’in ölümüyle yıkılmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!