Coğrafya

Coğrafi Olayların Nedenleri,Önemi,Sonuçları,Etkileri Hakkında Bilgiler Kısaca Özet Olarak Bu Bölümde

Türkiye’nin Jeopolitik Önemi Nedir

Jeopolitiğin anlamı, bir devletin coğrafi, ekonomik sosyal ve siyasi şartlarının o devleti ve devletlerarasındaki politikayı nasıl etkilediğinin incelenmesidir. Bir ülkenin dünya üzerindeki bulunduğu konum, yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip oluşu gibi etkenler o ülkenin dış politikadaki önemini göstermektedir. Ülkemiz büyük bir jeopolitik öneme sahiptir. Türkiye Neden Jeopolitik Öneme Sahiptir Türkiye Asya ve Avrupa… devamını oku »

Kayaçların Aşınma Nedenleri Nelerdir?

Ülkemizde kayaç aşınmaları sıkça görülen bir durumdur. Bu yazımızda sizler için kayaçların aşınma nedenlerinden bahsedeceğiz. Bu konuya değinmeden önce öncelikli olarak kayaçlar nedir, bunun hakkında kısaca bilgi verelim. Kayaçlar çeşitli maddelerin bir araya toplanması ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Yoğun bir mineral içeriğine sahip olan kayaçlar tortul, metamorfik ve magmatik kayaç olarak üçe ayrılır ve oluşumları… devamını oku »

Kuraklık Nedir Kısaca Kuraklık Olmasının Nedenleri

Kuraklık doğal afetler arasında en ağır afet olarak nitelendirilmekte olup etkileri en uzun ve en yıkıcı olandır. Bu yazımızda sizler için ilk olarak kuraklık nedir, sonrasında ise kuraklık olmasının sebepleri nelerdir bu iki konudan bahsedeceğiz. Kuraklık Nedenleri Hakkında Bilgi Kuraklık, coğrafya biliminde geçici nem dengesizliği olarak adlandırılmaktadır. Geçici nem dengesizliğin yaşanması kuraklık anlamını taşır.  Nem… devamını oku »

Türkiye’de Doğal Afetlerin Nedenleri Ve Sonuçları

Türkiye’de Doğal Afetlerin Nedenleri Ve Sonuçları Hakkında Bilgiler Kısaca Özet Olarak. Ülkemiz arazi yapısı, yer şekilleri ve meteorolojik koşulların olumsuzluğu nedeniyle oldukça sık büyük doğal afetlerle karşı karşıya gelmektedir. Doğal afetler ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında oldukça önemli yaralar açmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve yerleşim yerlerindeki çarpık gelişmeler doğal afet zararlarını artırmaktadır. Türkiye’de yaşanan doğal… devamını oku »

Türkiye’nin Stratejik Konumunun Önemi

Ülkemizin Konumsal Olarak Sahip Olduğu Önem Hakkında Bilgi Belleğinize Katkı Sağlayacak Bir Makale. Stratejik Konum Nedir? Bu ifadeyi coğrafya ya da tarih kitaplarında çok sık duyarız. Türkiye’nin jeopolitik önemi ya da stratejik konumu diye geçer satırlarda. Ama çoğumuz tam anlamıyla ne içerdiğini bilmeyiz. Strateji aslında askeri bir terimdir. Sonrasında politik ya da ekonomik alanlara da… devamını oku »

Karadeniz Bölgesinin Göç Verme Nedenleri Nelerdir

Yurdumuzda göç veren bölgeler arasında en ön sıralarda bulunan Karadeniz Bölgesinin Göç Verme Nedenlerini Kısaca Özet Olarak Öğrenelim. Karadeniz bölgesinden göç Karadeniz bölgesi uzun sahil şeritlerine sahip olan, ülkemizin değerli topraklarının bulunduğu bir bölgemiz olmaktadır. Fakat Karadeniz bölgesinin istatistikleri incelendiğinde en sık göç veren bölgelerin başında geldiğini görüyoruz. Bölgenin göç verme nedenleri çeşitli olmak ile… devamını oku »

Suyun Canlılar İçin Önemi Nedir ?

Suyun İnsanlar, Bitkiler ve Hayvanlar İçin Önemi Bir Kaç Satırda Açıklanamayacak Kadar Büyüktür. Canlı Yaşamının Devamı İçin En Önemli Unsurlar Arasında Yer Almaktadır. Canlılar Yemek Yemeden Yada Düşük Beslenme İle Uzun Süre Dayanabilmekteyken Su Olmadan Uzun Süre Hayatta Kalamamaktadır. Hayatın kaynağı olan su canlıların hayatını devam ettirmesi için olmazsa olmaz Hayati öneme sahip bir kaynaktır…. devamını oku »

Orman Yangınlarının Sebepleri Ve Sonuçları

Doğal Çevreyi En Çok etkileyen sorunlardan olan Orman Yangınlarının Nedenleri ve Sonuçlarına gelin birlikte bakalım. Orman yangınlarına neden olabilen en büyük etkenlerin başlıcası, ihmalkârlık ve dikkatsizlik olmaktadır. Birçok nedeni ve örneği bulunmaktadır. Orman Yangınlarının Nedenleri Başlıca neden olan sorunların en önemli sebepleri; – Orman alanlarında gezi halinde iken ya da farklı sebeplerden ötürü bulunulduğu esnada… devamını oku »

Nüfus Artışının Nedenleri Ve Olumsuz Etkileri

Nüfus Artışının Nedenleri Ve Olumsuz Etkileri ile Sonuçları Hakkında Bilgiler Kısaca. Bir ülkede belli nedenlerle o ülkenin nüfusu artabilmekte ve bunlar olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Maddeler Halinde Nüfus Artış Nedenlerine Bakalım.. Nüfus Artışının Nedenleri Nedenleri Şema Biçiminde Açıklayalım Öncelikle.. İlk Olarak Nüfus Artışının Sosyal Nedenlerine Şemamızda bakalım.. Nüfus Artışında Siyasi Nedenleri Şemasal Olarak Açıklayalım.  En… devamını oku »

Güneş Ve Güneş Enerjisinin Önemi

Güneşin İnsanlar, Canlılar ve Doğa İçin Önemi ile Güneş Enerjisinin Önemi Hakkında Bilgiler.  Güneş Dünyanın varlığını devam ettirmesi için gerekli olmaktadır. Her anlamda Dünyanın kaderini belirlemektedir.    Güneşin varlığı ve insan hayatı açısından önemi; – Güneş olmaması insanlığın sonu anlamına gelmektedir. – Düzen git gide bozularak Dünya ekseninin gidişatı değişir. – Isı ve ışığın kaynağı… devamını oku »

Sidebarerror: Content is protected !!