Celali İsyanları Nedir? Sebepleri Ve Sonuçları

Celali İsyanlarının Sebepleri Tarih Derslerinde Sıklıkla Karşımıza Çıkmaktadır. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğundaki ekonomik problemler ve siyasi sahnede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çıkan Celali İsyanları, önemli sonuçlar yaratmıştır.

 Celali İsyanlarının Nedenleri

 

– Ekonomik refah seviyesi iyice düşen halk, uygulanan yüksek vergilerden bunalmıştır.

– Osmanlı’daki tımar sisteminin bozulması, iltizam sisteminin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Buna göre vergilerin toplanması için görevlendirilen kimselere, toplanan verginin bir kısmının devredilmesi, bu kimselerin güçlenmesine halka eziyet etmesine sebep olmuştur.

– Adalet sistemindeki bozulmalar ve kadıların rüşvet karşılığında suçluları serbest bırakması, işleri iyice zora sokmuştur.

– Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyılda yapılan savaşlar, genellikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu durum eli silah tutan kişilerin Yeniçeri ocağından kaçıp, eşkıyalık yapmasına yol açmıştır.

-İran savaşı ve Avusturya ile yaşanan politik sorunlar, ülke ekonomisini iyice bozmuştur. Halk arasında fakirlik artarken, saraydakilerin refah içinde yaşaması göze batmıştır.

 Celali İsyanlarının Sonuçları

Osmanlı

– Celali İsyanları bütün bu nedenler çerçevesinde ayaklanmalara neden olmuştur. Bu ayaklanmaların en önemlileri Canbolat İsyanı, Kalenderoğlu İsyanı, Gürcü Nebi isimli isyanlardır.

– Bu isyanlar, Anadolu’da pek çok suçsuz insanın ölümüne neden olmuştur.

– Mevcut otoriteye karşı bir başkaldırı niteliği taşıyan bu isyanlara, bazı eyalet valileri ve devlet yöneticileri de katılmış, padişaha başkaldırarak yönetimi ele geçirme isteğinde bulunmuşlardır.

– Bu isyanlar sonucunda, halkın devlet yönetimine ve padişaha karşı güveni tamamen sarsılmıştır.

– İsyanlar sırasında vergiler alınamamış ve bu durum ekonominin daha da kötüye gitmesine neden olmuştur.

– Saray gelirlerinin ve vergilerin toplandığı araçlar yağmalanmış ve zaten az olan gelirler çalınmıştır.

– Celali eşkıyalarının bastığı köylerde halk, yaşayamaz hale gelmiştir. Bunun sonucunda köylerden büyük şehirlere göç eden halk, geçim sıkıntısı çekmeye başlamıştır.

– Köyler boşaltıldığı için tarım ve hayvancılık yapılamamıştır. Bu nedenle devletin önemli bir gelir kaynağı olan tarım faaliyetleri zayıflamıştır.

– Osmanlı Avusturya savaşlarını da etkileyen ekonomik sorunlar, ordunun güçsüzleşmesine ve savaşın kaybedilmesine neden olmuştur.

– Yakalanan Celali liderlerine, devlete bağlılık yemini ettirildikten sonra uzak vilayetlerde görevler verilmiştir. Bu durum, bu isyancıların gittikleri yerlerde başka isyanlar da çıkarmasına neden olmuştur.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!