Coğrafi Keşiflerin Sebepleri, Önemi ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Coğrafi Keşiflerin Sebepleri, Önemi ve Sonuçları Hakkında Bilgileri Kısaca Ve Özet Olarak Açıklıyoruz.

İslamiyet’in hızla yayılmaya başladığı ve Türklerin Anadolu’ya girişiyle birlikte İpek ve Baharat yollarına egemen olduğu dönemde Avrupalı devletler, farklı ticari yolların arayışına girmiştir. Hali hazırda Osmanlı Devleti döneminde egemen olunan ticaret yolları, zaman içerisinde gerek ekonomik gerekse de kültürel anlamda gerilemeye başlayan Avrupa’yı yakından etkilemiş, yeni alanların ve kaynakların araştırılması gerekmiştir.

 

Avrupa’da 10 – 11.yy sonrasında başlayan ekonomik buhran, artan kilise baskısı ve skolastik düşünce Coğrafi Keşifler sonrasında yaşanan Rönesans ile ortadan kalkmış, halk hem ekonomik hem de kültürel açıdan kalkınmaya başlamıştır. Yine coğrafi anlamda yaşanan gelişmeler, denizlerde gelişmeye başlayan devletlerin, bu alanda ilerleme ve farklı alanları keşfetme isteği ile coğrafi keşifler kaçınılmaz hale gelmiştir.

 

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

Coğrafi keşifler, Müslümanların egemen olduğu ipek ve baharat yolları sonrasında yaşanan ekonomik daralma ile açığa çıkmıştır. Coğrafi anlamda yaşanan gelişmeler ve yeni buluşlar, Avrupa’da pusulanın kullanılmaya başlanması ve okyanuslar üzerinde ayakta kalabilen daha güçlü deniz araçlarının üretilmeye başlaması, daha geniş alanların ziyaret edilmesini sağlamıştır.

cografi-kesifler

Gemiciler, bu dönemde daha cesur ve daha fazla arayış içerisinde olup matbaanın bulunması sonrasında yeni fikir akımları da daha geniş bir alana yayılmaya başlamıştır. İlk olarak Portekizliler ile başlayan ve daha sonra İspanyolların dahil olduğu keşiflerde 1400’lü yıllarda Vasco de Gama ve Kristof Kolomb farklı kıtalar üzerinde ilerlemeye başlamıştır.

Coğrafi Keşiflerin Önemi

Hint deniz yollarının keşfedilmesi ile birlikte ipek ve baharat yollarının etkinliği bu bölgeye kayarken Amerika kıtasının keşfi sonrasında da hem yeni yaşam alanlarına ulaşılmış hem de farklı yeraltı ve yerüstü zenginlikler ile Avrupa beslenmiştir.

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Keşifler ile birlikte İpek ve Baharat yolları etkisini kaybederken yeni keşfedilen güzergahlar ve limanlar önem kazanmaya başlamıştır. Diğer önemli etkilere baktığımızda ise;

  • Avrupa zengin yeraltı kaynaklarına ulaşmış, altın ve gümüş açısından büyük bir zenginliğe kavuşmuştur.
  • Keşfedilen yeni bölgeler sonrasında göçler yaşanmaya başlamış,
  • Zenginlik ve keyiften hoşlanan burjuva sınıfı daha ön plana çıkmaya başlamış,
  • Pek çok yeni bitki ve hayvan türü keşfedilmiş,
  • Osmanlı gibi bazı devletler, ekonomik anlamda buhran dönemine girmiştir.

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri İle ilgili Bilgilere Sizlerde Görüşleriniz ile katkıda bulunur musunuz

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!