Coğrafyanın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir

Coğrafya Konu Anlatımlarında Coğrafyanın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir Kısaca Coğrafyanın Günlük Hayattaki Önemi Hakkında Bilgileri özet olarak bu paylaşım ile açıklamak istiyoruz.

Bir bilim dalı olan Coğrafya, insanlar ve mekan arasındaki ilişkiyi neden – sonuç ve dağılış şekline bağlı olarak inceleyen çalışma alanı olarak ifade edilebilir. Coğrafyanın ana konusu içerisinde yer ve insan dağılışı yer almaktadır. Türkçe olarak yerçizim şeklinde ifade edilen coğrafyanın temelleri binlerce yıl öncesine dayanan ilk çalışmalarla ortaya çıkmıştır.

İlk olarak 2200 yıl önce Eratosthenes tarafından kullanılan Coğrafya terimi dört ana özellik altında incelenmekte ve sınıflandırılmaktadır. Bu özelliklere kabaca baktığımızda bir yere eşsiz karakter kazandıran, yeryüzü üzerinde ki tüm özelliklerin dağılımıdır. Bu kapsamda, başta dağlar ve ovalar olmak üzere ırmak, deniz vb pek çok kavram yer alır.

 

Coğrafya kapsamında değerlendirilen bir diğer konu ise bir yere özgü olan durumun orada nasıl meydana geldiği ve ortaya çıktığı araştırılır. Aynı zamanda bu olayların ve meydana geliş şekillerinin diğer olaylar ile ne tür bağlantılara sahip olduğu belirlenmektedir. Coğrafyada sonuç ya da çıktı, haritalar ile sağlanmakta, elde edilen tüm veriler harita üzerinde sınıflandırılmaktadır.

Coğrafyanın Önemi Nedir,Coğrafya Hakkında Bilgi,Coğrafyanın Önemi Kısaca

 

Coğrafyanın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Kısaca ?

Coğrafya, ana bir başlık olmak üzere fiziki, jeomorfoloji, kimatoloji, toprak coğrafyası, hidroğrafya, biyocoğrafya ve afetler coğrafyası gibi alt başlıklar altında incelenmektedir. Yine bu kapsamda yapılan bir diğer sınıflandırmada ise Beşeri, Ekonomik ve Bölgesel anlamda coğrafi özellikler ele alınmakta, tanıtılmakta ve haritalar üzerinde insanlara aktarılmaktadır.

Coğrafyanın bize sağladığı özelliklerin başında planlama yer almaktadır. Bir yerin oluşumu, coğrafi özellikleri, mevcut durumu ve geçmiş ile olan bağlantısının bilinmesi durumunda bu bölgede insan davranışları ve sonuçlarına ilişkin daha net bilgilere ulaşılması mümkündür. Basit bir ifade ile yerleşim yeri olarak belirlenen alanın bir dere yatağında olması durumunda olası afet ve kazalar önlenebilmektedir.

Yine, başta tarım ve hayvancılık faaliyetleri olmak üzere sosyal, ekonomik ve kültürel konuların tamamında coğrafi kavramların yer aldığı, coğrafyanın çalışma alanı içerisinde yer alan konular üzerine kurgulandıkları görülebilir. Coğrafyanın çalışma alanı olarak yer almadığı bir yaşam düşünüldüğünde bugün sahip olduğumuz birçok bilginin temelsiz, anlamsız ya da yanlış ifadelerden oluşacağını düşünebiliriz.

Nedenleri, Önemi ve Sonuçları & Türkiye’nin Vikipedisi Olmaya Adayız..

Yorumlar

Bu yazı şu anda bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!