Cumhuriyetin İlanının Nedenleri Ve Sonuçları

29 Ekim 1923 tarihi İtibarıyla tanışmış olduğumuz Günümüzdeki Yönetim Biçimimiz olan Cumhuriyetin İlanının Sebepleri , Önemi ve Sonuçları Hakkında Bilgilerimizi Tazelemeye Ne Dersiniz.

Bugün, sahip olduğumuz koşullara ve imkanlara, büyük bir savaştan çıkan ve kurtuluş mücadelesi veren ordu – halk sayesinde kavuştuk. Cumhuriyet’in ilanı öncesinde hali hazırda saltanat ile sürdürülen ve neredeyse siyasi anlamda tamamen hükmü kaybolmuş olan devletin yerine yeni bir devlet ve rejim sistemi oluşturulması gerekmiştir. Esasında kurulan temeller itibariyle Cumhuriyetimiz, bir anlamda 600 yıllık bir medeniyetten daha fazlasını içermektedir.

 

Türk toplumunun genel yapısı ve kültürel özellikleri ele alındığında esaret altında yaşaması mümkün değildir. Birçok boyunduruk altında yaşayan devlete örnek olan Kurtuluş Savaşı, Türk toplumunun yeniden şahlanmasını sağlamış, yapılacak reformlar ve yeni devletin gelişimi için Cumhuriyet en ideal yönetim biçim olarak belirlenmiştir. İlk dönemde bu, bazı kesimler tarafından tepki ile karşılansa da bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir ilerleme kaydettiği görülmektedir.

Cumhuriyet’in İlanının Nedenleri

Cumhuriyetin İlanı Resimleri

Saltanatın kaldırılması sonrasında 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkent olarak ilan edilirken mecliste bulunan mebuslar arasında yeni hükümetin oluşturulması hususunda sorunlar yaşanmaktaydı. Hükümetin bu dönemde yaşadığı kriz ortamı ve yeni hükümet oluşturmanın zorlu yanları, krizin daha da büyümesine neden olmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ise yönetim şeklini belirlemek, devlet başkanı sorununu çözmek için harekete geçmişti.

28 Ekim akşamında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları arasında Cumhuriyet’in ilan edileceği yönünde bir karar alınmış, 29 Ekim 1923 tarihinde ise Cumhuriyet ilan edilmiştir. Nedenleri arasında ise;

  • Saltanatın kaldırılması sonrasında ortaya çıkan devlet başkanı boşluğunu çözümlemek,
  • Milletin egemenliğini tesis etmek, demokrasinin daha uygun şekillerde uygulanmasını sağlamak,
  • Yeni Türk devletinin yönetim biçimini resmi olarak belirlemek ve bu konuda yaşanan sorunları çözmek,
  • Yönetimde bulunan kişilerin yetki ve sorumluluklarını belirlemek gibi amaçlar taşınmıştır.

Cumhuriyet’in İlanının Sonuçları

Milli Mücadele sürecinin ortaya çıkışında esas amaçlardan birisi ulusal egemenliğin sağlanması idi. Cumhuriyet’in ilanı ile bu konuda yaşanan karışıklık sona ermiş, Türk devletinin yaşadığı siyasal bunalım sonlanmış, yeni rejim ve yönetim biçimi olarak Cumhuriyet seçilmiştir. Nitekim bu doğrultuda bir tehdit olan halifelikte 1924 tarihinde resmi olarak kaldırılmıştır.

Cumhuriyetin İlanının Önemi

1.Ülkede ki yeni siyasi rejim ve devletin ismi belirlenmiş oldu.

2.Devlet Başkanlığı Problemine Son verildi.

3.Kabine sistemine geçildi. Üniter ve demokratik bir yapı kuruldu.

4.1921 Anayasası’nda ilk önemli değişiklik yapıldı.

5.Bir birleriyle daha uyumlu olan ve yürütmeyi aksatmayacak hükumetler kurulması için uygun zemin hazırlanmış oldu.

6.Hükumetin başı ile Meclis Başkanlığı Ayrılmış oldu.

Cumhuriyetin İlanının Önemi İle İlgili Bilgilerinizi Bizimle Paylaşmaya Ne Dersiniz ?

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!