Deniz Kirliliğinin Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Deniz Kirliliğinin Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Hakkında Bilgileri Kısaca Açıkladık.

Deniz Kirliliği Hakkında Bilgi

Deniz Kirliliği Vücudumuzun büyük bir kısmını oluşturan su, aynı zamanda yaşadığımız gezegenin de önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Tüm canlı türlerinin, yaşamını devam ettirebilmesi için suya ihtiyacı olup gezegenin de kendi ekosistemi içerisinde devamlılığında su kaynaklarının büyük bir önemi bulunmaktadır. Dünya geneline baktığımızda kaynakların bugün, hiç hesaba katılmadan ve dikkatsiz bir biçimde kirletilmeye başlandığını görüyoruz.

Artan nüfus, beraberinde daha fazla talebi getirmektedir. Bu talep, gıda ürünlerine olduğu kadar teknolojiden farklı sanayi ürünlerine kadar genişlemektedir. İnsanların büyük bir kısmında israf kavramının tam anlamıyla oturmamış olması, ihtiyaç olmasa dahi tüketim çılgınlığına dahil olma isteği, tüketme alışkanlığıyla birlikte kirliliği ve doğaya verilen zararın daha da artışını beraberinde getirmektedir.

Basit bir örnekleme ile baktığımızda ABD’de geçmiş yıllarda yaşanan bir deniz kazasında milyonlarca ton petrol, denize dağılmış, kirlilik nedeniyle büyük bir canlı popülasyonu etkilenerek birçoğu yok olma sınırına gelmiştir. Nitekim bu etki yalnızca yaşandığı dönem ile sınırlı kalmayarak günümüze kadar gelmiş ve farklı canlı türlerini de etkilemeye başlamıştır.

Deniz Kirliliğinin Nedenleri ve Önemi

Deniz kirliliğinde etkin olan, kirliliğe sebep olan birçok faktör bulunmasına karşın bu faktörler içerisinde hiç kuşkusuz en önemli etkiyi insan oluşturmaktadır. Başta denizlerin çevresine kurulan şehirler ve yapılaşmalar olmak üzere suya ihtiyaç duyan ya da tamamen farklı nedenlerden ötürü deniz kıyılarına ve su kaynaklarına yakın alanlara kurulan sanayi tesisleri kirliliğin ana sebepleri arasında yer alır. Diğer önemli etkilere baktığımızda ise;

  • Deniz ve okyanuslarda yer alan fosil yakıtların çıkarılması ve işlenmesini amaçlayan tesisler,
  • Deniz yolunu kullanan araçlar,
  • Denizlerde yaşanan başta petrol olmak üzere atık içeriğine sahip olan ürünleri taşıyan araç kazaları,
  • Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde insan eliyle oluşturulan kirlilik etmenleri öne çıkmaktadır.

Deniz Kirliliğinin Sonuçları

Denizlerde yaşanan söz konusu kirlilik canlı popülasyonlarının etkilenmesine ve yok olmasına, yaşam alanlarının kısıtlanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, denizlerden başta hava olmak üzere insan yaşamına etki eden alanlara yayılan kirlilik etmenleri, beraberinde tüm canlı türlerini yok olmanın eşiğine getirmektedir.

Not: Deniz Kirliliğinin Çözümü İçin bizlerin yapması gereken şeylerin başında deniz kenarındayken, vapur, tekne veya gemi ile seyahat halindeyken atıklarımızı denize atmamalıyız, denizi kirletenler konusunda yetkili makamları bilgilendirmeliyiz.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!