Depremlerin Oluşumu, Nedenleri ve Sonuçları Nedir

Doğal Bir Afet Olan Depremlerin Oluşumu Nasıldır Kısaca Ve özet olarak Depremlerin Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları Nelerdir soruları hakkında bilgileri açıklamak istiyoruz.

Deprem Nedir Kısaca

Deprem ya da diğer isimleri ile yer sarsıntısı, yerkabuğunda beklenmeyen anlarda ortaya çıkan enerji nedeniyle oluşan sismik dalgalar ve bu dalgalar etkisinde yeryüzünün sarsılması şeklinde ifade edilir. Çağımızın en büyük doğal afetlerinden birisi olarak kabul edilen deprem, bu kuşakta yer alan ülkemiz açısından da hem önlem hem de bilinçlenme olarak önemlidir.

Sismik aktiviteler ile ifade edilen durum depremin türü, büyüklüğü ve frekansıdır. Sismograf aracılığıyla ölçüm yapılan dalgalanmalar, sismoloji bilimi altında incelenmektedir. Ülkemizde daha çok Richter ölçeği ele alınırken bu değerlendirmeye göre üç ve altında olan depremler çoğu zaman insanlar tarafından hissedilmezken 7 ve üzerinde meydana gelen depremlerin süresine bağlı olarak büyük bir yıkım yarattığı bilinmektedir.

Dünya üzerinde bugüne kadar gerçekleşen depremlerde bazıları yer sarsıntısı olarak etki ederken bazıları yer değiştirme olarak etki göstermektedir. Denizlerde ya da açık su kaynaklarının bulunduğu alanlarda meydana gelen büyük depremlerde ise kara parçalarında oluşan yıkıcı etkiler yanı sıra tsunami olarak adlandırılan doğal afetlerde oluşabilmektedir.

Depremlerin Sonuçları Nelerdir,Depremlerin Nedenleri Nelerdir,Depremlerin Oluşumu Vikipedi,Deprem Hakkında Bilgiler Özet

 

Depremlerin Nedenleri ve Sonuçları 

Depremler, doğal ve yapay olarak iki ayrı başlıkta incelenmekle birlikte doğal depremler arasında kırık, artçı ve fırtına olarak adlandırılan sınıflandırma kullanılır. Kırık türlerinde eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırıklar dikkat çekmektedir. Artçı depremler ise ana depremden sonra ortaya çıkan sarsıntılar olarak öne çıkmaktadır. Deprem fırtınalarına baktığımızda belirli bir alan ya da bölgeyi kapsayacak şekilde ard arda meydana gelen sarsıntılar ifadesi kullanılır.

Yapay depremlerde oluşum şekli daha çok tektonik tabakaların hareketleri ile gerçekleşir. Aynı zamanda baraj ya da köprü gibi yapıların inşaatları da zaman, zaman bu tür depremlerin oluşumuna neden olabilmektedir.

İnsan yaşamı açısından depremlere baktığımızda gerekli önlemlerin alınmaması ve uygun olmayan sahalarda yapılaşma olması durumunda depremler etkisinde büyük can ve mal kayıpları meydana gelebilmekte yıkım yıllarca sürmektedir. Ekonomik anlamda baktığımızda ise meydana geldiği ülkelerde ekonominin ciddi oranda sarsıldığı, ülkelerin mali anlamda önemli kayıplar ile karşı karşıya kaldığı dikkat çekmektedir.

Türkiye’nin Nedenleri ve Sonuçları Vikipedisi…

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!