Doğa Olaylarının Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir

Doğa olayları büyük oranda birbirine bağlantılı olarak gerçekleşen, etkisi ve sonuçları itibariyle hem insan hem de diğer canlı türlerinin yaşamına doğrudan etki eden, birçok değişime imkan tanıyan olaylar olarak nitelendirilebilir.

Doğa olayları kapsamında doğal afetler yer alabileceği gibi aynı zamanda doğal süreçler sonunda gerçekleşen durumlarda ele alınmaktadır.

Bir neden – sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi gereken doğa olaylarına verilebilecek en temel örneklerden birisi yağışların oluşum şeklidir. Bu oluşumda yükselim, sıcaklık, coğrafi konum içerisinde yer alan matematik ve özel konumla birlikte aynı zamanda yeryüzünün mevcut yapısı ve yükselti gibi farklı konularda yer almaktadır.

Tüm bu konular birbirine bağlı şekilde doğa olaylarının gerçekleşmesine olanak tanır.

Doğa olayları kapsamında değerlendirilen doğal afetlerde ise oluşum şekillerinde yine farklı faktörlerin etkili olduğu görülmektedir.

Deprem, sel, erozyon gibi tüm doğa olaylarında doğrudan ya da dolaylı olarak insan etkisinden söz edilebilmektedir.

Genellikle sonuçları yönünde etkisi olan bu olaylar, tedbirsizlik ya da diğer sorunlar nedeniyle önemli kayıplara neden olabilir.

Doğa Olaylarının Nedenleri ve Sonuçları

doga-olaylari

Doğa olayları ve doğal afetleri değerlendirdiğimizde jeolojik etkiye sahip olan olaylar içerisinde deprem, heyelan, yanardağ patlamaları ve tsunami gibi bazı önemli olayların olduğunu görebiliriz.

Bu olaylarda daha çok doğal bir gelişim söz konusu olup bir deprem, tsunami ya da yanardağ patlamasının net olarak önceden tespit edilmesi mümkün değildir. Ancak burada etkin olan heyelanın önceden oluşma riskini belirlemek mümkündür.

Bu tür jeolojik etkiye sahip olan olaylarda önceden tespit yerine alınacak önlemler öne çıkar. Hali hazırda depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi, tsunami etkisinde kalacak alanlara yerleşim yerlerinin kurulmaması ya da setlerin oluşturulması, heyelan riski olan bölgelerden yerleşim yerlerinin arındırılması gerekir.

Meteorolojik anlamda değerlendirilen konulara baktığımızda ise sel, çığ, fırtına, kuraklık, orman yangını, iklim değişimleri, kasırga ve hortumlar öne çıkmaktadır.

Bu olayların birçoğu tarih içerisinde sürekli tekrar eden süreçler ile canlı yaşamını etkilemektedir.

Bu bakımdan bir kısmının önceden tespit edilebilmesi mümkün olup alınacak önlemler ile can ve mal kayıpları en aza indirilebilir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!