Doktorluğun Önemi ve Özellikleri Hakkında Bilgi Kısaca

Yüzlerce yıl önce ortaya çıkan esasen insanlığın var olduğu ve tedaviye ihtiyaç duyduğu dönemlerden günümüze değin varlığını sürdüren doktorlar, ilk kez kelime anlamı itibariyle 1000’li yıllarda kayıtlarda yer almış ve akademik anlamda hizmet sunan kurumların gelişmeye başlamasıyla birlikte, resmi bir görev halini almıştır.

Gerek yaşadığımız toplum gerekse de batılı devletlerde doktorlar, her zaman önemini koruyan meslek grupları içinde yer almıştır.

Doktorlar, vermiş oldukları kararlar ve aldıkları sorumluluk itibariyle büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Belki de bugün, birçok insanın veremeyeceği kararları vermek durumunda kalan kimi zaman vicdanları ile vermiş oldukları söz arasında tercih yapmak durumuyla karşılaşan doktorlar, yaşamları boyunca insan hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesini amaçlar.

Latince kelime anlamı itibariyle öğretmen olarak ifade edilen doktorluk, akademik anlamda yapılan tanımlama ile doktora derecesine sahip olan kişilere denilmektedir.

Oldukça kutsal bir görev olan doktorluk taşımak zorunda olunan sorumluluklar nedeniyle aynı zamanda manevi bir yükümlülükte getirmektedir.

Doktorluğun Önemi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Doktorluk Mesleğinin Önemi Nedir Hakkında Bilgi

İnsanlar, varlığını anlamaya ve yaşam amacını belirlemeye başladıkları dönemden itibaren yaşadıkları tüm sağlık sorunlarında şifacı olarak nitelendirilen kişilere ihtiyaç duymuştur.

Çağlar önce şifacı, simyacı ya da farklı isimler ile adlandırılan doktorlar, bu mesleğin akademik anlamda bir eğitim alanına dönüşmesinden sonra çok daha ciddi bir duruma gelmiştir.

Hastalandığımızda, sağlık sorunları yaşadığımızda ilk başvurduğumuz kaynaklar doktorlardır. Kısa sürede iyileştirmelerini beklediğimiz ve kimi zaman saygı sınırlarını aşarak onur kırıcı davranışlarda bulunduğumuz doktorlar, etmiş oldukları Hipokrat yemini ile hangi şart altında olursa olsun ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeyi bir görev ve sorumluluk olarak benimsemiştir.

Doktorluğun ya da sunulan hizmetlerin herhangi bir mezhep ya da ırk ile alakası bulunmamaktadır.

Hiçbir ayrım olmaksızın tüm insanlara eşit mesafede yaklaşma zorunluluğu olan doktorlar kimi zaman vicdanları ile çelişen durumlarda dahi kararlarını insanlık yönünde kullanmaktadır.

Doktorların bu denli önemli olmasında insan hayatına doğrudan etki etmeleri, yeni araştırmalar için çalışmalarda bulunmaları ve tamamen yaşamlarını insanlığa adamaları önemli yere sahiptir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!