Edebiyatın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir

Edebiyat, sözlük tanımı itibariyle duygu ve düşüncelerin belirli kalıplar dahilinde etkili bir biçimde anlatılması olarak ifade edilebilir.

Bir sanat dalı olarak değerlendirildiğinde edebiyatın önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. İnsanlar çağlar boyunca iletişimi çeşitli şekillerde kurma yoluna gitmiş ve yüzlerce yıllık süreçte farklı amaçlar doğrultusunda metinler hazırlamıştır.

Edebiyatın bugünkü konumuna ulaşmasında hiç kuşkusuz bu bilgi ve birikimin etkisi bulunur. Her ne kadar edebiyatın etkili bir anlatım biçimi olduğunu savunsak da insanların özel ya da kendi yaşantılarına ilişkin oluşturduğu her metnin, edebi bir eser olmadığı bilinmelidir.

Edebiyatın etkin olabilmesi için estetik kaygıların göz önünde olması ve farklı bir tat sunması gerekir.

Amacı yalnızca bilgi vermek, bilgi edinmek ya da bilimsel bir gerçeğe dayanmak olan çalışmalar edebi eserlerin dışında tutulmakta, farklı bir kategori içerisinde değerlendirilmektedir.

Bir metnin edebi eser niteliğinde olabilmesi için sanat değeri taşıması gerekir. yukarıda sözü edilen kalıplar ise burada devreye girerek bu metinlerin diğer düz yazılardan ayrılmasını sağlamaktadır.

edebiyat-nedir-onemi

Edebiyatın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

İnsanlar çağlar boyunca duygu ve düşüncelerini ifade etmek için farklı sanat dallarından yararlanmış kimi zaman sözlü, kimi zaman yazılı kimi zaman ise yalnızca ifadelerden oluşan çalışmalar yapmıştır.

Roman, şiir, destan, hikaye ve daha pek çok farklı edebiyat dalında, sunulan eserlerin ortak amacı estetik tat bırakmak ve insanlara farklı bakış açıları kazandırmaktır.

Edebi eserlerde temel amaç genellikle beğenilme arzusu üzerine kurulur. Ancak edebiyatçıların bir bölümü bu anlayışa karşı çıkarak sanatın insan için olduğu ve beğenilme arzuları olmadan eserlerin sunulması gerektiğini söyler.

Her iki düşüncenin de kendine göre haklı yanları olmakla birlikte her iki grupta da değerli birçok eser bulunmaktadır.

Yaşamımızda önemli yeri olan edebiyatın olmadığı bir dönem düşünüldüğünde tüm metinleri ve belki de edebi eser niteliğinde olan eserlerin yitip gidebileceğini görebiliriz.

Bize farklı duygular yaşatan, normal yaşantımıza anlam katan ve farklı bakış açıları ile insanların yaşamına ortak olmamızı sağlayan edebi eserlerin varlığını uzun süre devam ettireceğini öngörebiliriz.

Yorumlar

Bu yazı şu anda bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!