Ekolojik Dengenin Bozulmasının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Bir Ekolojik Denge Tanımı yaparak başlayacak olursak Ekolojik denge, bir bütün olarak ele alındığında bizler için yalnızca insana dair ve insana özgü olguları içeriyor gibi olsa da tüm canlı türlerinin bir arada ve bir denge içerisinde yaşadığı alan olarak ifade edilebilir. Zaman içerisinde yaşanan bazı sorunlar, söz konusu denge ile yeniden sağlanıyor olsa da çoğunlukla insan eliyle yaratılan problemler, uzun vadede geri dönüşü olmayan etkiler bırakmakta ve bazı canlı türlerinin nesillerini etkilemektedir.

Ekolojik dengenin bozulmasında önemli olan pek çok faktör bulunmasına karşın bunların büyük bir kısmının insan eli ile oluştuğu ya da insan nedeniyle tetiklenen süreçler sonunda ilerlediği görülmektedir. Hali hazırda kendini yenileyen bir ekosistem içerisinde geri dönülemeyen ya da çok uzun süreçler boyunca etkisini sürdüren nükleer felaketler, bu dengenin bozulmasında ki en önemli etkenler arasında yer alır.

Artan nüfus, gıda ve enerji ihtiyacı, insanların yeni ve farklı ürünlere ihtiyacı olmasa dahi duymuş olduğu ilgi söz konusu etkinin önemli sebepleridir. Bugün birçok Avrupa ülkesi bu konuda önlemler almaya çalışsa da ABD ve Çin gibi ülkelerden yayılan kirlilik, ekolojik dengenin bozulmasında büyük etkiler yaratmaktadır.

ekolojik-denge

Ekolojik Dengenin Bozulmasının Nedenler ve Önemi

Ekolojik dengenin bozulmasında etkili olan faktörler hakkında yukarıda bazı bilgiler vermiş olsak da detaylı bir inceleme de çok daha farklı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Plansız yapılaşma, hızla artan şehirleşme oranı, birinci sınıf tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması, ormanların katledilmesi ve su kaynaklarının bilinçsiz bir şekilde kullanılması – kirletilmesi, ekolojik dengenin bozulmasında etkili olan faktörlerden bazılarıdır.

Ekolojik dengenin bozulması durumunda bazı canlı türlerinin nesilleri yok olmakta, doğa geri dönülemeyecek bir duruma gelerek ciddi kayıplar yaşamaktadır. Yine yaşam alanları artmasına karşın bu alanların verimsizleşmesi pek çok toprak ve iklimsel sorunu açığa çıkarmaktadır.

Ekolojik Dengenin Bozulmasının Sonuçları

Ekolojik dengenin bozulması ise canlı türleri yanı sıra doğal alanlar hızla yok olmaya başlamaktadır. Başta gıda ürünleri olmak üzere temel ihtiyaçlar bu süreçte karşılanamaz hale gelmekte, devam eden süreç içerisinde ise yaşadığımız gezegende birçok iklimsel sorun açığa çıkmaktadır.

Ekolojik Dengenin Bozulması Hakkında Bilgilere Sizlerde Ekleme Yapmak İster misiniz ? Cevabınız Evetse Özgün Makalenizi Yollayın Yayınlayalım..

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!