Ekonominin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir

Günlük Yaşantımızda Ekonominin Önemi ve Yeri Nedir konusunda bilgiler..

Ekonomi, içerisinde insan etkinliğinin olduğu kavramlardan birisidir. Bu kapsamda değerlendirilen üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracat gibi tüm konular tamamen insan etkinliğine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

Genel anlamda para ya da maddi bir değer ifade eden araçların kullanılmaya başlandığı dönemden günümüze değin etkinliğini sürdürmekle birlikte bugün akademik anlamda eğitimi verilen bölüm haline gelmiştir.

Ekonomi kapsamında değerlendirilen konulardan ilki, bölge içerisinde etkin olan sistemlerin ekonomi içerisinde ki etkinliğidir. Bu kapsamda işgücünden sermayeye, doğal kaynaklardan bu kaynakların üretim ve ihracatta nasıl kullanılacağına kadar pek çok konu bulunmaktadır.

Aynı zamanda sosyal ve kültürel konularla da işbirliği içerisinde olması nedeniyle ekonominin belirli bir kalıba sığdırılması mümkün değildir.

Yunancada ev yönetimi anlamına gelen bir kelimeden türetilen ekonomi, farklı meslek grupları ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ortak havuza sahip olan ekonomiye katkıda bulunması esas alınır.

Yani diğer ifade ile bir bütün olan ekonomi, parçaları halinde işleyen sistem içerisinde tüm parçaların aktif çalışmasına bağlı olarak gelişim ve değişim yaşamaktadır.

ekonomi-nedir-onemi

Ekonominin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Ekonominin gelişmesinde toplumun farklı bakış açıları kazanması, araştırması ve aynı zamanda gelişim göstermesi etkilidir.

Toplumun gelişimiyle birlikte ekonomik kaynaklarında gelişim gösterdiği görülürken Sümerler döneminde tüm malların, tamamen maddi ifade ile paraya dayalı bir ekonomi içerisinde değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Bugünkü süreçte etkin olan ekonomi anlayışı ise Babilliler döneminde ortaya çıkmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu denli köklü ve eski yapıya sahip olan ekonomi, insanların ihtiyaçları ve mevcut durumlarına bağlı olarak değişim göstermiştir.

Bir malın değeri daha önce kişi tarafından belirlenirken bugün kişi dışında üretim ve satışta yer alan farklı kategorilere bağlı olarak belirlenmektedir.

Yukarıdaki ifade ile bir anlamda ekonominin gelişimini karmaşıklığa bağlamak mümkündür. Bugün yaşamımızda teknolojiden sağlığa, eğitimden diğer alanlara kadar yaşanan tüm değişimlerin temelinde ekonomik kaygılar yer almaktadır.

Şirketlerin doğup büyümesi ve bir gün tamamen yok olmasında yine bu ekonomik kaygıların ön planda olduğunu, insan doğası gereği olmaya devam edeceğini düşünebiliriz.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!