Emevilerin Yıkılmasının Nedenleri ve Önemi

Emevi Devleti, dört halife dönemi sonrasında etkin olan, Müslüman – Arap devleti olup 661 yılından 750 yılına kadar hüküm sürmüş ve devlet Abbasiler tarafından yıkılmıştır. Emevilerin etkin olduğu süreç içerisinde yaratmış oldukları yıkım önemlidir. Bu dönemde Irak ve çevresinde halife Hz. Hasan seçilirken Suriye ve Mısır’da bulunan halk ise Muaviye’yi halife olarak seçmiştir.

 

Muaviye, ordularını hazırladıktan sonra Irak’a doğru ilerlemeye başlamış, Hz. Hasan ise Müslüman kanı dökülmemesi için halifelikten şartlı olarak vazgeçmiştir. Hz. Hasan’ın isteğine göre Muaviye sonrasında halkın istediği kişi halife olarak seçilecekti. 661 yılında Şam, Emevilerin merkezi olarak belirlenirken Muaviye, ölümü öncesinde oğlu olan Yezid’i halife olarak seçmiş ve halifelik saltanat halini almıştır.

emeviler2

Yezid’in tahta çıkışı sonrasında Müslümanlar arasında fetih faaliyetleri yeniden ağırlık kazanırken 669 yılında Yezit, İstanbul’u kuşatmış ve 673 yılında denizden yapılan kuşatma sonrasında Bizans, vergi ödemeyi kabul etmiştir. 680 yılına gelindiğinde İslam açısından bir kara gün olan Kerbela’da Hz. Hüseyin ve neredeyse tüm ailesi şehit edilmiştir.

Emevilerin Yıkılmasının Nedenleri ve Önemi

Emevilerin bu denli fetih politikası gütmesi ve acımasız oluşu, halk arasında da ilerleyen zamanlarda kötü karşılanmıştır. Emevilere göre Araplar üstün kabul edilirken Arap olmayan Müslümanlar küçümsenmiştir. Emevi döneminde devlet yönetimine yalnızca kendi soyundan olan kişileri getiren aile, yine devlet yönetiminde yer alan diğer kişiler tarafından olumsuz karşılanmıştır.

emeviler

Emevi döneminde gerek Hz. Ali yakınları gerekse de Hz. Muhammed’in soyundan gelen kişilere kötü davranılmış, Hz. Osman’ın öldürülmesinde Hz. Ali sorumlu tutulmuştur. Zaman içerisinde fetihlerde yavaşlayan ve ekonomik sorunlar yaşamayan başlayan Emeviler, vergileri artırmayı bir çözüm yolu olarak görmüş ve halkı ezmeye başlamıştır.

emeviler3

Emevilerde değişen ve bozulan devlet yönetimi yanı sıra ilerleyen dönemde ekonomi tamamen kötüleşmiştir. Yönetim ve ordu arasında yaşanan disiplinsizlikler, 750 yılına kadar devam etmiş ve bu dönemde devlet Abbasiler tarafından yıkılmıştır. Etkin oldukları süreç içerisinde fetihler dışında kanlı olaylarında yaşandığı Emevi dönemi, günümüze kadar birçok esere konu olmuş, bu dönemde katledilenler unutulmayarak anılmaya devam etmiştir.

Emevilerin Yıkılma Sebepleri Hakkında Bilgilere Kısaca ve Özet olarak Bilgileriniz ile katkıda bulunmak ister misiniz ?

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!