Enerji Kaynaklarının Oluşumu, Önemi ve Hayatımızdaki Yeri

Enerji kaynakları sözlük tanımı itibariyle farklı üretim süreçleri sonucunda enerji ihtiyacını karşılayan kaynaklar olarak ifade edilebilir.

Çağlar boyunca insanlar, ihtiyaçları doğrultusunda yeni kaynak ve kullanım alanları arayışına girmiş, bu amaç doğrultusunda 19.yy’dan itibaren çok daha gelişmiş ve kullanışlı sistemlerin üretimine geçilmiştir.

Günümüzde gerek artan nüfus gerekse de sanayileşme faaliyetleri nedeniyle enerji kaynaklarına olan ihtiyacımız çok daha fazla görülmektedir.

Bu kaynaklar, yenilenebilir ve yenilenemez olarak nitelendirilirken fosil yakıtların yer aldığı yenilenemez kaynaklar, bugün genel enerji ihtiyacının yaklaşık %86’lık bir dilimine denk gelmektedir.

Her ne kadar ana enerji ihtiyacını bu kaynaklardan karşılıyor olsak da çevrede oluşan tahribat nedeniyle kullanım alternatif kaynaklara yönelmeye başlamıştır.

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alan güneş, su ve rüzgar enerjisi, bugünün en önemli konusu haline gelmiştir.

Birincil enerji kaynaklarında kullanım oranları sıralaması; %33,1 petrol, %30,3 kömür, %23,7 doğal gaz olarak ifade edilmekte, ikincil kaynaklarda ise bu sıralama; hidrolik ve diğer yenilenebilir %8, nükleer enerji %5 olarak sıralanmaktadır.

Enerji Kaynaklarının Önemi ve Hayatımızdaki Yeri

güneş ve rüzgar enerjisi nedir,alternatif enerji kaynakları hakkında bilgi,vikipedi

Yenilenebilir enerji kaynakları olarak sıralanan güneş, rüzgar ve su enerjisi ile jeotermal kaynaklar, bugün daha kısıtlı bir alanda kullanılıyor olsa da yapılan çalışma ve iyileştirmeler ile gelecek vaat etmektedir.

Bu kaynakların henüz ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmaması ve nispeten daha pahalı yatırımlardan oluşması nedeniyle birçok ülke halen fosil yakıtların kullanımına ağırlık vermektedir.

Fosil yakıtların yer aldığı grupta bulunan kömür, petrol ve doğalgaz, enerji ihtiyacını karşılamada en çok kullanılan kaynaklar olarak bilinmektedir.

Fosil Yakıtlar Nelerdir, Önemi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Özellikle sanayileşme ve artan nüfus oranı ile birlikte yapıların ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacı bu kaynaklar aracılığıyla karşılanırken taşıtlarda da yine petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılmaktadır.

Enerji kaynakları, yukarıda ifade ettiğimiz pek çok şekli ile insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Yalnızca bugünkü tüketim ile ciddi oranda azalan fosil yakıtların yerini alması beklenen yenilenebilir enerjinin, daha fazla dikkat çekmesi adına yapılan çalışmalarda büyük önem taşıyor.

İlerleyen yıllarda enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik daha farklı çalışmalarında yapılması bekleniyor.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!