Fransız İhtilalinin Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Fransız İhtilali Hakkında Bilgi Kısaca

Fransız İhtilalinin Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Tarih Derslerinde En Sık Karşılaşılan Konuların Başında Gelmektedir.
Fransız İhtilali, kapsamı, etkili olduğu alanı itibariyle yalnızca Fransa ve Avrupa’yı değil aynı zamanda Osmanlı gibi çok uluslu devletleri de etkilemiş, kısa sürede büyük isyan ve bağımsızlık ideallerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kapsamı itibariyle Avrupa’da krallığa ve baskıya karşı başlayan bu ihtilal, farklı amaçlar doğrultusunda diğer alanlara da yayılmıştır. Bu bakımdan ihtilali daha geniş bir çerçeve de değerlendirmek gerekir.

 

Fransız İhtilali öncesinde halkın yüzyıllar boyunca baskı altında olması, Kralın tüm halkı kendi kölesi olarak görmesi ve bu şekilde yaklaşması, yedi yıl savaşları yanı sıra yaşanan savaşlar nedeniyle hem ekonominin kötü seyirde ilerlemesi hem de oluşan bütçe açığının halka yüklenen ağır vergiler ile karşılanmak istemesi büyük bir baskı oluşturmuştur. Bu olaylar halkın isyana ve yeni bir döneme yönelmesini kaçınılmaz kılmış ve başarılı olmuştur.

Fransa’da ve Avrupa’nın büyük bir bölümünde halkın alt sınıftan olması ve soylular tarafından ezilmesi ise bir diğer önemli etkendir. Ayrıca İngiltere yani Birleşik Krallık’ta başlayan demokrasi alanında görülen gelişmeler Fransız halkını da teşvik etmeye yetmiştir.

Fransız ihtilali resimleri

Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Önemi

Fransız İhtilali öncesinde yukarıda da sözünü ettiğimiz hususlar hali hazırda var olan bir birikimin açığa çıkmasını sağlamıştır. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması, demokrasi hareketlerinin Amerika ile birlikte Birleşik Krallık gibi bazı Avrupa ülkelerine de yayılmaya başlaması, aydınların bu dönemde baskı altında olan halkı aydınlatması önemli nedenler arasında yer alır.

Bu dönemde Amerika’da kolonilere destek olmak amacıyla gönderilen subayların demokrasi hareketi karşısında Fransa’da da aynı önerilerde bulunması, insan haklarının önem kazanmaya başlamasını sağlamış, Kralın baskısı altında olan halk harekete geçmiştir.

Fransız İhtilalinin Sonuçları

Fransız İhtilali, orta çağdan itibaren etkin olan sınıfsal farklılıkların ortadan kalkmasını sağlamış, bu dönemde ulusal egemenlik fikri önem kazanmaya başlamış, mutlak krallıkların egemenliği sona ermiştir. Fransa’da başlayan bu akım milliyetçilik düşüncesinin egemen olmasını sağlamış, çok uluslu devletler bu akımdan etkilenmiştir. Fransa’da egemen olan laik yönetim anlayışı ise kısa sürede diğer devletlere yayılmaya başlamış, halklar daha demokratik bir yönetim usulünü talep etmiştir.

Not: Fransız İhtilali Sebepleri ve Sonuçları Bakımından Avrupa ve Dünya Tarihinde Uzun Bir süre Konuşulmuş, Dünya Halklarını Etkilemiştir…

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!