Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Haçlı Seferleri Hakkında Bilgileri Tazelerken Haçlı Seferlerinin Nedenleri, Sonuçları, Türk – İslam ve Dünya Tarihine Etkileri İle İlgili Bilgilerinizi de tazelemeye ne dersiniz.
Tarih kitaplarında sıkça duyduğumuz hususlardan birisi olan Haçlı Seferleri ya da bir diğer ifadesi ile Hristiyan Birliği, Papa öncülüğünde oluşturulan Avrupa’nın farklı devletlerinin farklı dönemlerde bir araya gelerek düzenlediği akınlar ya da gerçekleştirdiği savaşlardır. Söz konusu savaşlar, mevcut bir duruma karşı yaşanabildiği gibi baskı ve Avrupa toplumunun etkilerinin hissettirilmesi amacıyla da yapılmıştır.

 

1096 – 1270’li yıllar arasında yaşanan Haçlı Seferleri, gerek İslam gerekse de Türk – İslam ilerleyişinin durdurulmasını amaçlamış, Hristiyanlar açısından önemli bir yer alan Kudüs’ün tekrar ele geçirilmesini hedeflemiştir. Birçok tarihçinin de beyan ettiği şekli ile Kudüs, kutsal bir şehir olarak görülmesi dışında aynı zamanda bazı mistik olayların merkezi olarak Hristiyan toplumlarında halka aktarılmış ve seferlerin desteklenmesi sağlanmıştır.

Haçlı Seferleriyle birlikte saldırıya geçen Hristiyanlar, Müslüman ve Türk topluluklarının ağırlıkta olduğu bölgeleri ele geçirmeye çalışmıştır. Özellikle Balkanlar üzerinde ilerlemeye çalışan, öncesinde Mısır ve Anadolu yanı sıra Kudüs gibi alanlarda etkili olan Türk toplumu üzerinde önemli baskılar oluşturulması amaçlanmıştır.

Haçlı Seferlerinin Nedenleri

Haçlı seferlerinin ekonomik, dini, siyasi ve toplumsal birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Ekonomik anlamda baktığımızda doğu toplumlarının sahip olduğu zenginlikler ve bu süreçte Avrupa toplumunun henüz Rönesansı yaşamamış, yoksulluk içerisinde olması, önemlidir. Dini açıdan baktığımızda ise Hristiyanların Kudüs’ü geri istemesi, Kilise ve Papa’nın halkı kışkırtması, Kudüs ziyareti ile cennetin amaçlanması, kluni tarikatının gerçekleştirdiği çalışmalar ve Ortodoksların etki altına alınmak istemesi yer alır.

Sosyal ve kültürel anlamda haçlı seferleri ile merkezi krallıklar yeniden güçlenmek istemiştir. Ayrıca soyluların daha fazla zengin olma isteği ve daha fazla toprak arzulaması, Türklerin Malazgirt sonrasında Anadolu’ya girişi ve Anadolu’da ilerleyişi de söz konusu sosyal nedenler arasında yer almaktadır.

Haçlı Seferlerinin Sonuçları

Haçlı Seferlerinin Sonuçları 

Türk ve İslâm Dünyası Bakımından Sonuçlar

 • Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu Topraklarındaki ilerleyişi Marmara Bölgesinde durmuştur ve Türkler İç Kısımlara doğru çekilmeye mecbur kalmışlardır.
 • Türklerin Bizans devletini yıkmaları gecikmiştir.
 • Anadolu Selçuklu Devleti, Danişment Beyliği, Zengiler Atabeyliği, Eyyubi Devleti ve Memlüklü Devleti İslam topraklarını Hristiyan Haçlılara karşı korumuşlardır ve Hristiyanlığın Ortadoğu coğrafyasında yayılışını engellemişlerdir.

 

Dini Sonuçlar

 • Papalık makamı ve Katolik din adamlarına Hristiyanlar tarafından duyulmakta olan güven azalmıştır.
 • Papalık kurumu sahip olduğu gücü kaybetmeye başlamıştır.

 

Siyasi Sonuçlar

 • Düzenlenen seferlere katılmış olan bazı derebeylerin ölmesi ve sahip oldukları ekonomik güçleri kaybetmesinden dolayı krallar daha da güçlenmiştir.
 • Papalığın ve Katolik kilisesine duyulan güvenin kaybedilmesinden dolayı güç kaybı yaşanması merkezi krallıkların otoritelerinin artmasına yardımcı olmuştur.
 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin Anadolu topraklarında egemenliğini kuvvetlendirmesi gecikti.

 

Ekonomik ve Bilimsel Sonuçlar

 • Batı ve Doğu Akdeniz limanları arasında ticaret hayatı canlanmaya başladı.
 • Ticari hayatla uğraşan burjuva sınıfı sahip olduğu ekonomik güç sayesinde kuvvetlenmeye başladı.
 • İtalya’da bulunan Venedik, Cenova ve Napoli liman şehirleri deniz ticaretinin katkısıyla zenginleşti.
 • İslam ülkelerinde bulunan fen ve teknik eserler Haçlı seferleri sırasında Avrupalı­lar tarafından öğrenilmeye başlanmıştır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak Yeniçağ’­daki hü­manizm, rönesans, reform ve coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur.
 • Avrupalılar, kâğıt yapımı ve matbaa tekniklerini öğrendiler. Bu durum Rö­nesansa, Reforma ve Hüma­nizme etkide bulundu.

Haçlı seferleri ile doğu ve batı arasındaki etkileşim artmış, Akdeniz üzerinde yer alan limanlar ve liman kentleri öne çıkmıştır. Bu savaşlar sonucunda Hristiyanların din adamlarına duydukları inanç azalırken Türk ve İslam ilerleyişi engellenememiş, sınıflar arası fark azalmaya başlamıştır. Ayrıca merkezi krallıkların yeniden canlanma isteği de büyük oranda yok olmuştur.

Haçlı Seferlerin Sebepleri ve Sonuçları İle İlgili Bilgilerinizi İletin yayınlayalım…

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!