Haritaların Günlük Hayatımızdaki Önemi ve Özellikleri Nelerdir

Sizlere Haritaların Günlük Hayatımızdaki Önemi ve Özellikleri Nelerdir Konusu hakkında bilgileri kısaca ve özet olarak Haritaların Günlük Yaşantıda Kullanımı İle İlgili Bilgileri bulacaksınız..

Gün içerisinde belki de birçok kişinin yeterince dikkat etmediği ancak planlama açısından önemli bir yere sahip olan haritalar, bugün dünyanın hemen her yerinde yaygın olarak kullanılan araçların başında yer almaktadır. Haritalar ile bir bölgenin coğrafi yapısı, fiziki özellikleri, nüfus ve aynı zamanda iklimsel verileri ele alınmakta ve karşılaştırmalı olarak sunulabilmektedir.

haritaların özellikleri nelerdir

 

Başta karayolları olmak üzere deniz ve havacılık faaliyetlerinde de önemli bir yer sahip olan bu çalışmalar, sahip olduğumuz imkanlar ve teknolojik gelişmelere karşın henüz dünyanın tamamımı kapsamamakta ve halen haritalanmamış bölgeler bulunmaktadır. Ülkemiz açısından baktığımızda ise son yıllarda yaşanan gelişmeler ve coğrafi bilgi sistemleri gibi yöntemlerin gelişmesi ile artık haritacılık faaliyetleri çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

haritaların özellikleri nelerdir

Haritalar, yeryüzünün tamamını ya da bir bölümünü belirli oranlarda küçültülerek düzlem üzerine aktarmaya yaramaktadır. Haritaların en temel görevi bölgenin topoğrafyası hakkında bilgi vermesidir. Bu kategori içerisinde jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, trafiği, yeraltı kaynakları ve aynı zamanda öznel olarak yapılan değerlendirmelerde yer alabilmektedir.

Haritaların Günlük Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Haritacılık faaliyetleri yüzlerce yıldır gelişmekte olan bir alan olmasına karşın özellikle artan savaşlar ve devletlerin hakim olma anlayışı nedeniyle çok daha etkin bir konuma gelmiştir. Günümüzde uydu üzerinde yürütülen çalışmalar dışında önemli alanların artık belirlenmiş olması nedeniyle haritacılık faaliyetleri siyasi bir konu olmaktan çıkarak sosyal, kültürel ve ekonomik önemiyle öne çıkmaya başlamıştır.

harita türleri nelerdir

Basılı ya da sayısal olmak üzere iki ayrı grupta değerlendirilen haritalarda sayısal haritalar kapsamında vektör harita, raster harita ve matris harita yer alırken elde edilen coğrafi veriler hem ulusal hem de uluslararası bazda, farklı alanlarda farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

harita-nedir

Bugün kullanmış olduğumuz haritaların yaşamımız üzerine olan etkisine baktığımızda hem ekonomik hem de kültürel anlamda bir bölgenin özellikleri ile öne çıktığını görebiliriz. Kurumsal bir firma adına yatırım yapılacak bölgenin genel nitelikleri harita üzerinde tespit edilebilirken bireysel anlamda hem yön bulma hem de bölgenin mevcut durumu, yerleşim ve ulaşım gibi konular üzerinde dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin Nedenleri ve Sonuçları Vikipedisi olmaya adayız..

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!