Hudeybiye Antlaşması’nın Neden Ve Sonuçları

Hudeybiye Antlaşması, İslamiyet tarihinde önemli yere sahiptir. Anlaşmanın önemli sonuçları olmuştur. Ancak bu sonuçları getiren nedenler de önemlidir.

 

 Hudeybiye Antlaşmasının Nedenleri

-Hazreti Muhammed Hendek Savaşı tamamlandıktan sonra kutsal toprakları ve Kâbe’yi bir kez daha ziyaret etmek istiyordu.

-Bu nedenle yanına beş yüz civarında Müslümanı alarak Mekke’ye doğru yola çıktı.

-Hudeybiye bölgesine geldiklerinde Hazreti Muhammed bir elçi yollayarak, Mekke’ye geliş amaçlarının sadece Kâbe’yi ziyaret olduğunu belirtti.

– Hazreti Muhammed’in bu isteği Mekkeliler tarafından reddedildi.

– Hazreti Muhammed, yeniden savaşmak istemiyordu.

-Müslümanlar, gerektiği kadar güce ulaşmıştı. Yeniden bir savaşa girmek hem güç kaybına neden olacak hem de meselenin barışçı yollarla çözülmesine engel olacaktı.

– Bu sebeple Hudeybiye Antlaşmasını yapmayı tercih ettiler.

– Hudeybiye Antlaşmasına göre Müslümanlar, o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden döneceklerdi.

– Daha sonraki yıllarda Kâbe ziyaretlerinde üç günden fazla şehirde kalmayacaklar ve yanlarında kılıçtan başka bir silah bulundurmalarına izin verilmeyecekti.

-Bu antlaşmanın on yıl boyunca geçerliliği olacaktı.

– Hudeybiye ‘de 628 yılında yapılan Hudeybiye Antlaşması, Mekkelilerin Müslümanları tanıdığı ilk anlaşma olarak kabul edilmektedir.

 Hudeybiye Antlaşmasının Sonuçları

-Mekkelilerin Müslümanların varlığını bu anlaşma ile resmi olarak kabul etmeleri, barışın sağlanması için önemli bir adım oldu.

-Mekkeliler ve Müslümanlar arasında barış sağlandığı için bir diyalog gelişmiştir. Bu diyalog sayesinde pek çok Mekkeli Müslüman olmuştur.

-Mekkeliler ve Müslümanlar arasında ticari ilişkiler gelişmeye başlamıştır.

-Anlaşmaya göre esirlerin serbest bırakılacak olması, barışçıl bir ortamın gelişmesine yardımcı olmuştur.

-Ancak anlaşmaya göre Mekke’ye iade edilen Mekkeli ve Müslüman olan kimseler Mekke ve Medine arasına bir karargâh kurdular. Buradan geçen kervanlara zarar veren bu kimselerin büyük bir çoğunluğu genç insanlardan oluşmaktaydı.

– Mekkeli gençlerin bu yaptıkları ile anlaşma farklı bir boyut kazandı. Mekkeliler, reşit olmayan ve yaşı çok genç olan kimselerin iade edilmesi maddesini antlaşmadan kaldırdılar.

– Bir süre sonra Hudeybiye Antlaşması, Mekkeliler tarafından bozuldu.

– Bunun üzerine Hazreti Muhammed, Mekke’ye savaş açtı.

– Mekke’nin fethi, Hudeybiye Antlaşmasının bozulması sayesinde kolayca gerçekleşti.

Hudeybiye Antlaşması’nın Sebepleri İle İlgili Bilgilerinizi bizimle ve takipçilerle paylaşmaya ne dersiniz ?

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!