İç ve Dış göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

İnsanlar zaman, zaman gerek ekonomik gerekse de sosyal ve siyasi nedenlerden ötürü, yaşadıkları bölgelerden ayrılarak iç ve dış bölgelere göçler yapmaktadır. Bu göçlerin bir kısmı geçici ya da mevsimlik olarak nitelendirilirken bir kısmı kalıcı iç ve dış göç olarak ifade edilebilir. Her iki durumda da göç alan ve göç veren bölgelerde sosyo – kültürel değişimler meydana gelir.

Göçlerin genel nedenlerine bakıldığında büyük bir kısmında ekonomik sebeplerin ön planda olduğu görülebilir. Ülkemiz örneği ele alındığında iç göçlerde daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle batıya, daha fazla iş hacminin olduğu alanlara göçler yapılmaktadır. Aynı zamanda sağlık ve eğitim gibi konularda bu göçlerde etkili olur.

Aşağıda iç ve dış göçlerin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

İç göç Nedir,İç Gözlerin Nedenleri,Göç Nedir Vikipedi

İç Göçün Nedenleri ve Sonuçları

İç göçün nedenlerine bakıldığında kırsal kesimlerde yaşanan istihdam sorunları ve artan nüfusu karşılamayan ekonomik kaynaklar, toprakların çeşitli nedenlerden ötürü verimsizleşmeye başlaması, makineli tarımın gelişmesiyle birlikte insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması, kırsal kesimlerde iş imkanlarının kentsel alanlara göre sınırlı kalması etkilidir.

İç göç nedeniyle oluşan değişimlerde ise ülke içerisinde yaşanan bu olay, aniden nüfusun dengesiz bir dağılım göstermesine neden olmaktadır. Sağlık, eğitim ve altyapı gibi konularda yaşanan sorunlar, plansız yapılaşma gibi sorunlar, iç göçler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte bölgeler arasında yatırımlar düzensiz dağılmaya başlarken bölgeler arası uçurumlar oluşmaktadır.

orta-asya-goc-sebepleri

Dış Göçün Nedenleri ve Sonuçları

Dış göçler, iç göçün aksine bir bölgeden değil doğrudan bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan yer değişimleridir. Bu göçlerde en temel sebep, savaş, baskıcı rejimler ve ekonomik sebepler olup aynı zamanda eğitim ve çalışma yaşamı nedeniyle de dış göçler gerçekleşmektedir.

Ülkemizde geçmiş dönemlerde ve özellikle 1960’lı yıllardan itibaren başlayan süreçlerde sanayileşme faaliyetlerine ağırlık veren birçok Avrupa ülkesine göçler yaşanmıştır. Nitelikli ya da niteliksiz bireylerin katıldığı bu göçler dışında günümüzde yaşanan dış göçlerde daha çok yetişmiş eğitimli kişilerin daha donanımlı şartlar altında çalışma isteği bulunur.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!