İlk Türk devletlerinin yıkılma nedenleri hakkında bilgi

Tarih boyunca Türkler tarafından birçok devlet kurulmuş ve kısa süre içerisinde yıkılmaya başlamıştır. Türkler birlik içerisinde yaşasa da birlik ve beraberliğin bozulması kurulan çoğu devletin kısa zamanda yıkılmasına sebep olmuştur. Haliyle komşu devletlerinde etkileri yine kurulan devletleri olumsuz etkilemiş ve büyük bir tehlike arz etmiştir.

Büyük emeklerle kurulan bu devletlerin neden kısa sürede yıkıldığı konusunda birçok neden karşımıza çıkacaktır. İlk Türk devletlerinin yıkılma nedenleri kısaca özetleyebiliriz:

İktidara geçen hükümdarların genel özelliklerine baktığımız da bu yöneticilerin halka karşı olan ilgisizliğini göreceğiz. Hükümdarların bencilce halleri ve aşırı zevke düşkünlükleri memleket meselelerinden uzaklaşmasına sebep olmuş ve ülke için tehdit oluşturmuştur. Günümüzdeki gibi bir yönetim şekline sahip olamayan ilk Türk devletleri hükümdarlığın babadan oğula geçmesiyle yönetimin tek bir aileye bağlı kalmasına sebep oluyordu. Günümüzdeki gibi egemenliğin hakim olmadığı bir devlet yapısının bozulması ise taht kavgaları gibi sebeplere olanak sağladığından yine bir tehdit oluşturuyordu.

 

Devlet yönetiminde bilgisiz ve tecrübesiz, çıkarcı kişilerin getirilmesi devlet yapısının zayıflamasına sebep oluyordu. Aynı zamanda gelir dağılımı düzensiz ve haksız yapılıyor halkın büyük çoğunluğu yoksul yaşıyordu. Eğitimin olmaması ve kişilerin bilgisiz kalması yine ülkelerin refah seviyesini düşürüyor böylece yönetimin her sözünü onaylayan yani kitleler yetiştiriliyordu. Hükümdarların lüks bir hayat yaşamaları için halktan yüksek oranda vergi alması ve alınan vergilerin halk için değil de hükümdarlığın kendisi ve eğlencesi için harcaması ülkeyi bataklığa götürmüştür. Bilim ve teknik de geri kalan bir ülke devlet yönetimi ve yargı gibi ana unsurların olması gerektiğinden farklı ve yanlış uygulanması yine ülkenin sonu olmuştur.

Aslına bakarsak anlattığımız tüm bu sebepler sonucu halk ayaklanmış ve iç isyanlar çıkmıştır. Tabi bu iç isyanlardan faydalanmak isteyen komşu devletler de ülkeye karşı tutum sergilemiş ve bu durumdan kurtulamayan ilk Türk devletleri en sonunda yıkıma uğramıştır .

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!