İstanbul Ayaklanmalarının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Kısaca

İstanbul Ayaklanmalarının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Hakkında Bilgiler Kısaca ve Özet Olarak Konumuzda.

Osmanlı Devleti’nin duraklama sürecine girdiği dönemde yaşanmaya başlayan isyanlardan birisi olan İstanbul Ayaklanması, 17.yy’da etkili olmaya başlamıştır. Genç Osman, IV. Murat ve IV. Mehmet zamanlarında etkili olan bu ayaklanmalar, yalnızca İstanbul’da değil sahip olunan alanların farklı bölgelerinde de görülmüştür. Ancak İstanbul’da meydana gelen ayaklanmaların bu denli önemli olmasında yeniçeri ve sipahilerin etkileri bulunur.

 

İstanbul Ayaklanmalarının Etkilerini inceleyelim.Osmanlı Devleti, yüzyıllar boyunca sahip olduğu topraklar üzerinde güçlü bir merkezi otorite ile hareket etmiş ve birçok isyan yaşanmadan ya da yaşansa dahi etkili olmadan önlenmiştir. Gelişen Avrupa, bilim, kültür ve sanatta önemli ilerlemeler kaydederken Osmanlı hem reformlar hem de ıslahatlar noktasında geç kalmış, bozulmaya başlayan devlet yönetimi ve tımar sistemi sonrasında problemler açığa çıkmıştır.

İstanbul ayaklanması, nispeten diğer bölgelerde yaşanan ayaklanmalardan daha farklı olup gerçekleştiği yer ve katılan kişiler açısından daha önemli görülmektedir. Bir geçiş sürecinde olan bu ayaklanmalar, ıslahatları etkilemiş ve Osmanlı’nın gerileme sürecine ön hazırlık yapılmıştır.

Osmanlıda İsyanlar

İstanbul Ayaklanmalarının Nedenleri

İsyanların ortaya çıkışında hiç kuşkusuz en önemli neden, merkezi otoritenin bozulmaya başlaması, yeniçeri ocağının geçmiş dönemlere oranla askerlik ile ilişkili olmayan kişiler ile dolması, eğitim usullerinin bozulmasıdır. Diğer önemli nedenler arasında;

  • Yeniçeriler arasında özellikle bazı saray kadınlarına karşı bir tutum gelişmesi, devlet adamlarının bu kişileri görevden alması,
  • Ekonomik anlamda Osmanlı Devletinin sıkıntılar yaşaması ve kapıkulu askerlerinin maaşlarını zamanında değeri ile alamaması,
  • Devlet yönetiminde yer almak isteyen devlet adamlarının yeniçerileri kışkırtması,
  • Culüs bahşişi alınabilmesi için devlet adamlarının değiştirilmesi,
  • Ocak devlet içindir anlayışının yerini devlet ocak içindir anlayışına bırakması etkilidir.

İstanbul Ayaklanmalarının Önemi

Osmanlı’nın duraklama dönemi içerisinde gerçekleşmesi, isyanın niteliğini daha da artırmış ve sarsılan devlet otoritesi bu dönemde daha ciddi derecede hissedilmeye başlanmıştır. Özellikle devletin ocak için anlayışı iyice yeniçeriler arasında yayılmaya başlamıştır.

İstanbul Ayaklanmalarının Sonuçları

İstanbul Ayaklanması sonrasında yapılmak istenen ıslahatlar yarıda kalmış, yeniçeriler bu dönemde devlet içerisinde ki etkinliğini artırmıştır. Yine İstanbul içerisinde düzen bozulmaya başlarken padişah ve devlet adamlarının otoriteleri önemli oranda sarsılmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!