İzmir İktisat Kongresi Toplanma Nedeni Kararları Ve Önemi

Türk Ekonomik Hayatında Önemli Bir Yere Sahip Olan İzmir İktisat Kongresi Ulu Önderimizin Katkıları ve Çabaları İle Yapılan Cumhuriyet Türkiyesinin Ekonomik Hayatını Şekillendiren Önemli Bir Organizasyondur.

İzmir İktisat Kongresinin Toplanma Sebepleri

Adından da belli olacağı üzere İzmir iktisat kongresi tam bir iktisat kongresi olma özelliği taşımaktadır. Fakat İzmir iktisat kongresinde alınan birçok karar ne yazık ki tam anlamı ile uygulanamamış ve amacına ulaşamamıştır. İzmir iktisat kongresi her anlam ile ilkler ile karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak uzun vadeli ekonomik planlar İzmir iktisat kongresinde gündeme gelmiş olmaktadır. Bunun yanı sıra ekonomik hedefler ayrıntılı bir şekilde incelenmiş bir nevi karma ekonominin temelleri İzmir iktisat kongresi ile atılmıştır. Zaten İzmir iktisat kongresinin toplanmasında ki ilk amaçta bu olmaktadır.

 

Böylece uzun vadeli ekonomik planlar yapılabilecek, böylece ekonomi önünü görerek, gelecek tehditlere karşı tedbirli olabilecekti. İzmir iktisat kongresine neden olan genel olay ise Lozan antlaşması oldu. Lozan antlaşması ile ülke ekonomisi ciddi oranda zarar görmüş ve kapitülasyonlar söz konusu olmuştur. Bu durumda ekonominin adeta çökmesine sebep olmuştur. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk, bu durumun etkilerini azaltmak ve daha iyi bir ekonomi yaratmak için çözümler aramış ve İzmir iktisat kongresini düzenleterek bir dizi kararlar almıştır.

 

İzmir İktisat kongresi kararları ve önemi

İzmir iktisat kongresi ekonomi açısından çok büyük bir önem taşır. İzmir iktisat kongresi ile yeni iş kolları ve kişisel girişimciler artmıştır. Devlet tüm bu girişimcileri desteklemekte ve kredi imkânları sunmaktadır. Böylece girişimciler artacak, yeni iş kolları mevcut olacak ve istihdam söz konusu olacaktı. Buna bağlı olarak ta ekonomi kalkınmış olacaktı. Ayrıca İzmir iktisat kongresi ile haberleşme, eğitim, ulaşım gibi masrafları da devlet üstlenmiş oldu. Bu kararlar ile İzmir iktisat kongresi adeta bir dönüm noktası olarak görülmektedir. 17 Şubat ve 4 Mart 1923 tarihinde görüşülen İzmir iktisat kongresinin en önemli kararları ise şu şekildedir;

İzmir İktisat Kongresi ve Atatürk Resimleri

– Her hangi bir iş icra edenlere İzmir iktisat kongresinden sonra amele değil, işçi denilmiştir.

– İşçilere sendika hakkı bu kongreden sonra tanınmıştır.

– özel iktisadi teşebbüslere kredi ve destek sağlayacak bir banka kurulmalıdır.

– Küçük işletmeler büyük işletmelere dönmeli, fabrika haline gelmeli ve istihdam sağlamalıdır. Ve bu yüzden de devlet girişimcilere destek sağlamalıdır. Bu ve buna benzer birçok kararın alındığı İzmir iktisat kongresi ile girişimciliğin ve yeni iş kollarının da önü açılmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!