Kavimler Göçünün Nedenleri ve Sonuçları

Sizlere Kavimler Göçünün Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir Konusu İle İlgili Bilgileri Kısaca Özet Olarak Açıklıyoruz.

Kavimler Göçü Hakkında Bilgi

Tarihin dönüm noktalarından birisi olarak kabul edilen kavimler göçü, 350 – 800 yılları arasında gerçekleşen, Avrupa’ya başta Orta Asya olmak üzere çeşitli bölgelerden yapılan yoğun insan göçüdür. Bir ve iki dönem olmak üzere ayrı ayrı incelenen bu durum, ilk dönem içerisinde Roma İmparatorluğu ve Hunlar arasında yaşanan yoğun sınır değişimlerini içermektedir.

İlk gelen göçmenler içerisinde Hunlar, Slavlar, Ön Bulgarlar, Alanlar ile başlarken bu grup, Gotlar, Anglo-Saksonlar, Vandallar ve Franklar gibi germen kabilelerini batıya doğru sürmüştür. İlk dönemde yaşanan göçlerden sonra başlayan ikinci dönem göçlerinde ise ağırlıklı olarak Türklerin yer aldığı, Araplar, Macarlar ve Vikingler ön plana çıkmaktadır.

Kavimler Göçünün Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Kavimler Göçünün Sebepleri Sonuçları 

İlk dönem olarak nitelendirilen dönemde Hunlar, başrolde yer alırken Aral Gölü ve Hazar Denizi arasında yer alan Volga nehirleri arasında bulunan bölgelere Hunların göç etmeye başladığı görülmektedir. Orta Asya’da ağırlık kazanan ve siyasi anlamda büyük bir baskı unsuru oluşturan Çin egemenliğinden uzaklaşmak isteyen Hunlar, batıya doğru Karadeniz üzerinden göç etmeye başlamış ve Gotlar ile Ön Slavların yaşadıkları bölgelere gelmiştir.

Hunların bu bölgede ağırlık kazanmasından sonra Germen toplulukları batıya doğru göç etmeye başlamıştır. İlk dönem göç sonuçlarında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrıldığı, Batı Roma imparatorluğunun özellikle göçlerin getirdiği yıkım ile yıkıldığı görülmektedir. Kavimler göçü ile ilk çağ sona ererken Orta Çağ başlamıştır. Avrupa’da feodalite bu dönemde ortaya çıkmış, skolastik düşünce Avrupa’da güç kazanmaya başlamıştır.

İkinci dönemde yaşanan göçlerde ise Türk boyu olan Avarlar, Gepid Krallığının büyük bir kısmını yok etmiş, Bizans’ın balkanlarda bulunan topraklarını ele geçirmiştir. Nitekim bu dönemde ilk kez Araplar ile Bizans ordusu arasında yaşanan muharebeler yanı sıra Konstantinapolis kuşatması da Bizanslılar tarafından bozguna uğratılmıştır.

Kavimler göçü, yalnızca büyük toplulukların ilerlemesinde etkili olmamış, aynı zamanda Avrupa’da da yerleşim alanlarında değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu süreçte pek çok topluluk sık, sık sınırların değişmesini sağlamıştır. Ancak Avrupa kadar Anadolu’da da önemli olaylar yaşanmış, özellikle balkan toprakları Türk egemenliği altına girmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!