Kimyanın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir

Lise ve öncesinde ortaokul döneminde kısmen gösterilen, ana derslerden birisi olan Kimya, esasında bir bilim dalı olarak yaşamın içinde olan ve yaşama ilişkin veriler barındıran akademik alanlardandır. Genel olarak kimyanın ele aldığı konular arasında maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini, tepkimeler ve birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran uygulamalı bilim dalı ibaresi bulunur.

Kimya bilimi içerisinde maddenin özellikleriyle birlikte sınıflandırılması, atomlar ve atomlara ilişkin teoriler, kimyasal bileşikler, tepkimeler, moleküller ve daha birçok konu ele alınmaktadır. Oldukça geniş bir alan olması dışında uygulamalı bilim dalları arasında yer alması nedeniyle kimyanın, günlük yaşantımızda yakından tanıdığımız olaylarla da ilgisi bulunur.

Kimyanın bugüne değin kat ettiği yol içerisinde kimya öncesinde adlandırıldığı dönem olan simya öncesi ve simya dönemi ile geleneksel ve modern kimya gibi dönemler bulunmaktadır. Kimya üzerine bilinen ilk araştırmalar Antik Mısır döneminde yapılmaya başlanmış, M.Ö 2000’li yıllarda Mısırlıların kimyasal yöntemler aracılığıyla tozlar ürettiği keşfedilmiştir.

Kimyanın Günlük Yaşantımızdaki Yeri ve Önemi 

Kimyanın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir? Kısaca Hakkında Bilgi

Aristotales’in fikirleri etrafında şekillenmeye başlayan Simya döneminde M.Ö 320’li yıllar baz alınmaktadır. 14 ve 17.yy’a kadar kilise baskısı altında geliştirilmeye çalışılan ve araştırmalarda genellikle akademik yönü olmayan çalışmaların öne çıkarıldığı kimya biliminde Papa John XXII’ın simyacılığı yasakladığı bilinmektedir. Bu süreç, geleneksel kimya dönemine kadar çeşitli baskı ve kısıtlamalar ile devam etmiştir.

17.yy sonları ile 19.yy’a kadar olan süreçte geleneksel kimya anlayışının etkin olduğu görülmektedir. Atom teorileri, yanma vb pek çok çalışma bu süreç içerisinde yapılırken 19.yy ve sonlarında başlayan süreçte ise modern kimyanın temelleri atılmıştır. Bu dönemde birçok ünlü bilim insanı, bugün, yapılan araştırmaların temelini oluşturan çalışmalara imza atmıştır.

Kimya, yaşamın her anında olan, basit işlemlerde dahi kullandığımız temel bir bilim dalıdır. Genellikle ders üzerine yoğunluk kazandırılması ve teoriden öteye geçilememesi nedeniyle birçok insanın yaşamında yer edinememiş yalnızca bu alan üzerinde uzmanlaşmak isteyen kişilerce araştırmalar sürdürülmüştür. Gelecekte yapılacak olan yeni buluşlar yanı sıra farklı bilim dallarıyla olan birlikteliği nedeniyle kimyanın yaşamımızda yer almaya devam edeceğini düşünebiliriz.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!