Komşu Hakkının Önemi Nedir Kısaca, Komşu Hakkıyla İlgili Hadisler

Her zaman, iyi ya da kötü zamanlarda yalnızca yanımızda olan ailemiz olduğunu düşünürüz. Aslında geriye doğru daha geniş bir pencereden baktığımızda komşularımızın da bu gibi iyi ya da kötü zamanlarda bize destek olduğu, hüznümüzü paylaştığı ve sevinçlerimize ortak olduğunu görebiliriz. Aslında sahip olduğumuz değerler bizlere her zaman komşularımız ile iç içe ve iyi olmamızı öğütlemektedir.

Zor bir dönemde, muhtaç olduğumuz bir anda ya da coşkulu zamanlarımızda sevinçlerimizi önce ailemiz ve daha sonra komşularımız ile paylaşırız. Türk toplumunun her zaman misafirperver ve geleneklerine bağlı olduğu konusuna övünçlerimiz bulunur. Aslında sahip olduğumuz tüm bu değerler, yakın ilişkiler kurduğumuz komşularımız ile gelişmiştir.

Komşularımıza karşı var olan sorumluluklarımız, yalnızca bugün değil geçmişten günümüze değin gelen bir birikimin sonucudur. Savaşlarda, iyi günlerde ya da ihtiyaç duyulan anlarda yalnızca haberdar olmamız dahi komşularımızın yanında olmamıza ve onlarında bizimle olmasına yetecek bir gerekçe olmuştur.

Komşu Hakkının Önemi Nedir Kısaca

Komşu Hakkının Önemi Hakkında Bilgi

Kültürel anlamda Türk toplumunun sahip olduğu değerler kadar toplumun büyük bir kısmında inancını taşıdığımız İslam’da komşu hakkı üzerine önemli şeyler söylenmiştir. Komşunun aç iken tok yatılmasının insan ve İslam inancı taşıyan biri ile bağdaşmayacağı, komşu hakkının her zaman gözetilmesi gerektiği bilinmelidir.

Yalnızca ailemiz değil aynı zamanda komşularımızda her dönemimizde yanımızda olmaktadır. Son yıllarda daha çok apartman kültürünün hakim olması ve daha kalabalık bir alanda insanların yaşamaya başlaması nedeniyle komşu anlayışının ortadan kalktığı düşünülse de halen Anadolu’da insanlar, iyi ya da kötü zamanlarını komşularıyla birlikte yaşamakta ve paylaşmaktadır. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında ise komşu hakkının asla unutulmaması gerektiği bilinmelidir.

Komşularımız bir anlamda zaman içerisinde ailemizin bir üyesi haline gelmektedir. Benzer şekilde birbirimizin ailesine dahil olduğumuz durumlar, zaman içerisinde en az aile kadar yakın akrabalık ilişkilerine dönüşmekte, resmen olmasa da fiilen komşularımız ile bu bağı sürdürmekteyiz. Yalnızca iyi zamanlarında değil kötü zamanlarında da komşularımıza destek olmak en büyük borcumuzdur. Bu bilince sahip olarak komşu hakkının asla unutulmaması gerektiğini bilmeliyiz.

Komşu Kimdir Kısaca Kime Komşu Denilir

Komşu Hakkı İle İlgili Hadisler

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Allah’a ve kıyamete inanan, komşusuna iyilik etsin!) [Buhari]

(Evinizde pişen yemekten, komşunuzun hakkını verin.) [Şir’a]

(Komşusu aç iken tok yatan, [gerçek] mümin değildir.) [Buhari]

(Komşuya da, ana-babaya hürmet eder gibi hürmet etmek gerekir.)
[Şir’a]

(Güzel komşuluk et ki, hakiki mümin olasın.) [Tirmizi]

(Komşunun miras hakkı gibi hakkı vardır, o da komşuluk hakkıdır. Eğer müslüman ise sende iki hakkı vardır: Biri komşuluk hakkı, biri de Müslümanlık hakkı.)
[İslam Ahlakı]

(Komşu üç türlüdür: Bir hakkı olan, iki hakkı olan üç hakkı olan komşu. Bir hakkı olan, akraba olmayan gayrimüslim komşudur. İki hakkı olan komşu, Müslüman olan komşudur ki, onun hem Müslümanlık, hem de komşuluk hakkı vardır. Üçüncü hakkı olan komşu ise, akraba olan Müslüman komşudur. Bunun hem Müslümanlık, hem akrabalık, hem de komşuluk hakkı vardır.)
[Ebu Nuaym]

(Komşusunu üzen, beni üzmüş olur. Bana eziyet eden Allah’a eziyet etmiş olur. Komşusu ile dövüşen, benimle dövüşmüş olur. Benimle dövüşen Allah ile dövüşmüş olur.)
[Ebu Nuaym]

(Namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat dili ile komşularını inciten nice kimseler vardır ki, gidecekleri yer Cehennemdir.)
[Hakim]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Nice kimse, kıyamette komşusunun yakasına yapışıp “Ya Rabbi, buna, niçin kapısını bana kapattığını sor. Niçin elindeki nimetlerden bana da vermedi” diyecektir.) [İsfehani]

(Komşun yardım isterse yardım et. Borç isterse ver. Fakir ise gözet. Hastalanırsa ziyaret et. İyi şeylerini tebrik et, felaketlerinde sabır dile. Ölünce cenazesine git.)
[Harâiti]

Kötü komşu
Müslüman, komşunun sıkıntılarına da katlanır. Ona zararı dokunmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse, [kâmil] mümin değildir.) [Buhari]

(Allah’a ve ahirete inanan, komşusunu incitmesin!) [Buhari]

(Allah ve Resulünü seven, bunların da kendisini sevmesini isteyen, konuşunca doğru söylesin, emanete riayet etsin ve komşusu ile iyi geçinsin!)
[Beyheki]

(Komşusu, şerrinden emin olmayan kimse, iman etmemiştir.)
[Bezzar]

(Kötü komşu, gördüğü iyiliği gizler, kötülüğü de yayar.) [Taberani]

(Komşunun köpeğini döven, sahibini incitmiş olur.) [İ. Gazali]

(Sıkıntıya düşen komşusuna yardım edene, sıkıntısını giderene, kıyamette en kıymetli elbiseler giydirilir.)
[Şir’a]

(Komşu hakkı dört taraftan kırk evdir.)
[İ.Hibban]

(Kendisinin iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, salih komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin! “iyi” diyorlarsa, Allah indinde iyi olduğunu anlasın!)
[İbni Mace]

Evet, salih komşularımız, bize iyi biri diyorlar mı?
Her müslümanın, bilhassa yeni evlilerin, haramlardan sakınan, ibadet yapan salih müslümanlar arasında ev araması gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Ev satın almadan önce, komşuların nasıl olduklarını araştırın! Yola çıkmadan önce, yol arkadaşınızı seçin!) [Şir’a]

İyi komşu
İyi insan, sadece komşularına ve diğer insanlara zarar vermeyen değil, onlardan gelecek zararlara ve sıkıntılara da katlanandır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Malına veya çoluk çocuğuna zarar verir korkusuyla komşusuna kapısını kapatan, onunla görüşmeyi kesen, [hakiki] mümin değildir.) [Harâiti]

(İnsanların içinde yaşayıp da, onlardan gelen sıkıntılara sabreden mümin, kenara çekilip onlardan gelecek sıkıntılara sabretmek sevabından mahrum kalan müminden daha iyidir.) [Tirmizi, İ. Mace, İ. Ahmed, Beyheki]

(Allah indinde komşuların iyisi komşularına faydalı olandır.)[Hakim]

(Cebrail aleyhisselam, komşu hakkının öneminden o kadar bahsetti ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.)
[Buhari]

Bir kimse, komşusundan ne bekliyorsa, komşusuna da aynı şeyleri yapmalıdır! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allah’a yemin ederim ki, bir kimse, kendisi için sevdiği şeyi, komşusu veya arkadaşı için sevmedikçe iman etmiş olmaz.)[Müslim]

İyi komşu bir nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Şunlar Müslüman için saadettir: Saliha hanım, iyi komşu, geniş ev ve uygun binek.) [Hakim]

(Bir salih müslümanın hürmetine, komşulara gelecek yüzlerce bela önlenir.) [Taberani]

(İki kişi, ölen komşusu için,
“Biz bunu iyi biliyoruz” derse, o kul öyle olmasa da, Allahü teâlâ meleklere buyurur ki: İki komşunun şahitliğini kabul edin ve ölenin ilmimdeki durumuna bakmayın!)[İ.Neccar]

(İyi komşuluk, ülkeleri mamur eder ve ömrü uzatır.)
[İ. Ahmed]

(İyi komşu, komşusunu Cennete sokar.) [Deylemi]

Komşuyu üzmekten sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Komşusuna eziyet eden, bana eziyet etmiş olur.) [Ebuşşeyh]

(Komşusuna eza edeni Allahü teâlâ sevmez.) [Deylemi]

(Komşusu şerrinden emin olmayan,
[gerçek] mümin olamaz.)[Buhari]

(Kötü komşuya kıyamette Allahü teâlâ rahmetle nazar etmez.)[Deylemi]

(Allahü teâlâ komşusunun kötülüğüne, ölene kadar sabreden kişiyi sever.)
[Hatib]

(Eza eden komşuya sabredeni Allah sever.) [Hakim]

(Allah ve Resulünün sizi sevmesi için, emanete riayet edin, doğru konuşun, komşunuzu üzmeyin ve ona iyi muamele edin.)
[Taberani]

Kaynak: Hadisler Dinimiz İslam Sitesi Kaynaklıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!