Kösedağ Savaşının Nedenleri Önemi ve Sonuçları Nelerdir

Sizlere Kısaca ve özet olarak Kösedağ Savaşının Nedenleri Önemi ve Sonuçları Nelerdir , Kösedağ Savaşının Anadolu Türk Tarihine Olan Etkileri Hangileridir Aşırı Ayrıntıya Girmeden ama yeteri bilgiyi de sunarak paylaşmak istiyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında meydana gelen ve 1242 tarihinde gerçekleşmiş olan bu savaşın sonucu olarak Anadolu Selçukluları Yıkılma Sürecine girmişlerdir.

Kösedağ Savaşı (3 Temmuz 1243), Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol Devletine yenilmesiyle sonuçlanmıştır. Türk-İslâm tarihinde olağandışı ehemmiyete sahip olan bu savaş sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma süreci başlamıştır.

Kösedağ Savaşının Nedenleri

Moğollar, Anadolu Selçuklu Devletinin kuvvetli hükümdarı Alaeddin Keykubat’dan çekiniyorlardı ve bu sebeple Anadolu coğrafyasına giremiyorlardı. Alaeddin Keykubat’dan sonra Anadolu Selçuklu Devletinin hükümdarlığını devralan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev vaktinde Babai ayaklanması olmuştu. Selçuklu silahlı gücü, bu başkaldırı neticeninde oldukça yıpranmış vaziyetteydi. Moğollar, Anadolu Selçuklularının içine düştüğü bu zor vaziyetten yararlanarak Anadolu İçlerine doğru sefere çıkmak üzere İran’da bulunan Moğol silahlı güçlerinin komutanı Baycu Noyan’ı başa getirdiler.

Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri Nelerdir Kısaca

Baycu Noyan, Kafkasya’daki Gürcü ve Ermeni kuvvetlerinde desteğini kazanarak Anadolu Selçukluların üzerine sefer hazırlıklarına başladı. Babai Başkaldırınından sonra patlak veren Baba İshak başkaldırınını fırsat görerek 1242 yılında Erzurum’a ilk saldırısını gerçekleştirdi. Büyük zulümler ve kırımlar yaparak savunmasız Müslüman halkın mallarını gaspedip şehirlerini yağmaladılar. Gıyaseddin Keyhüsrev, bunu haber alınca 80 Bin kişilik bir silahlı güçle Sivas’a karargah kurup Baycu Noyan’ın taarruzunu karşılamaya hazırlandı. Baycu Noyan, bunu haber alınca seferini sonuçlandırmak için silahlı güçlerini Sivas’a doğru yürüttü. Gıyaseddin Keyhüsrev, babası Alaeddin Keykubat kadar deneyimli ve kudretli bir hükümdar değildi. Yeteri kadar savaş deneyimi olmaması nedeniyle ehemmiyetli kararları silahlı güç komutanlarının kararlarıyla verebiliyordu. Moğolların harekete geçtiğini öğrenince komutanlarına müracaat ederek ikmal olanakları hasebiyle Sivas’da yerleşip buradan savunma yapmaları telkinini aldı. Ancak devlet erkanının tavsiyeleri taarruz etmek istikametindeydi. Silahlı güç komutanlarının tavsiyelerine değil devlet erkanında görevli politiklerin tavsiyelerine itibar eden Gıyaseddin Keyhüsrev, silahlı gücünü Siavs’ın 80 Kilometre. doğusuna kadar ilerleterek Kösedağ mevkiinde sulak ve otlak bir alana yerleşti. Bu alan askeri teknikler açısından oldukça dez avantajlıydı. Çünkü Moğol taarruzlarına karşı savunma hatları nizami değildi ve düzen bozabilecek taarruzlara karşı yeteri kadar güvenli bir bölge niteliği taşımıyordu.

Kösedağ Savaşının Oluşum Süreci

Gıyaseddin Han, geçitler ve stratejik noktalardaki hazırlıklarını bitirip savunma yapar halde Moğol silahlı gücünü beklemeye koyuldu. Ancak silahlı gücünün gücüne güvenen ve zafere net gözüyle bakan erkanı, kendisine taarruz etmeyi tavsiye ve telkin edince, yeterli savaş deneyimi bulunmayan Sultan, önlem ve askeri nizam kaidelerini çiğneyerek düşmanı taarruz ederek karşılamaya karar verdi. Moğol silahlı güçlerinin taarruzuna müdafaa ederek değil taarruzla karşılık veren Selçuklu silahlı gücü, Moğol silahlı gücünün kadim Türk Savaş Stratejisi olan Turan Stratejinini (Kurt Kapanı) kullanarak geri çekilmesiyle sürek halinde Moğol lider güçlerinin peşinden gitmeye başladılar. Bu stratejik bir hamleydi ve Kösedağ Savaşı’nın neticenini etkileyecek ilk hata olmuştur.

Önceden hiç savaş yönetmemiş olan Gıyaseddin Keyhüsrev, lider kuvvetlerin bozguna uğratılmasını kaybetme zannederek otağını ve hazinelerini dahi yanına almadan geri çekildi. Oysa silahlı güç yenilmemişti ve hali hazırda savaşa devam etmekteydi. Gıyaseddin Keyhüsrev’in kaçmasından Silahlı gücü daha haberdar olmamıştı. Selçuklu silahlı gücü hava kararana dek Moğol silahlı gücü ile çarpışmaya devam etti. Hava kararınca geri dönen Selçuklu silahlı gücü, Sultan’ın kaçtığını ancak günün nihayetinde öğrenebildi. Bunun üzerine askerlerde otağlarını bırakarak ani şekilde cepheyi terk edip geri döndüler. Gün aydınlandığında Selçuklu askerlerinin ortada olmadığını ve çadırlarını ayrıldığını gören Moğollar, önce bu vaziyetin bir hile olduğunu sanıp iki gün süresince taarruz etmediler. Sonunda netice almak isteyen Moğollar, çadırların bulunduğu alana kadar ilerlediğinde Selçuklu silahlı gücünün tamamiyle geri çekildiğini şaşkınlıkla görmüş ve Selçuklular için utanç verici, Moğollar içinse kolay kazanılan bu savaş sonrasında Erzincan, Sivas ve Kayseri’ye kadar ilerlediler (3 Temmuz 1243).

Kösedağ Savaşının Sonuçları Hangileridir

Utanç verici bir mağlubiyete dönüşen Kösedağ Savaşından sonra Anadolu içlerine kadar ilerleyen Moğollar, istila ettikleri şehirleri yağmalayıp halk üzerinde büyük zulümler gerçekleştirdiler. Tam manasıyla bir basiretsizlik sergileyen Gıyaseddin Keyhüsrev’in veziri Mühezzibüddin Ali, Moğol Başkumandanı Baycu Noyan’la görüşerek daha fazla ilerlememesi için tavsiyeler, armağanlar ve politik eylemlerde bulunarak Moğolların daha fazla ilerlemesine mani oldu.
Kösedağ Savaşı neticesinde sonunda sulh yapılmış ancak Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollara ağır vergiler ödemeye mahkum hale gelmiştir. Kösedağ Savaşı’nın sonucu olarak Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir.

Nedenleri Önemi ve Sonuçları & Vikipedi Tarih Portalı

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!