Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Küresel iklim değişikliği ya da diğer ifade ile küresel ısınma etkisinde oluşan değişimler, atmosferde yoğunluğu artan sera gazları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda daha fazla telaffuz edilmeye başlayan, başta endüstriyel çalışmalar olmak üzere tarımsal faaliyetler ve enerji üretimi gibi alanlar etkisinde önemli bir kirlilik oluşmaktadır. Atmosferde artan sera gazı yoğunluğu beraberinde çevre felaketlerini getirmektedir.

Dünya genelinde her geçen gün artan nüfusla birlikte var olan açlık sorunu yanı sıra tüketim çılgınlığı artmaya başlamış, insanların ihtiyaç duyduğundan daha fazlasını elde etme isteği nedeniyle bu tüketim isteği, ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Küresel iklim değişikliği ise bugün dahi etkileri hissedilen bir boyutta olup korkunç kirliliğin devam etmesi durumunda çok daha kötü felaket senaryolarının açığa çıkmasına neden olacaktır.

Küresel ısınma etkisinde oluşan kirlilik etmenleri nedeniyle başta kuraklık ve çölleşme olmak üzere yağışlarda dengesizlik ve sapmalar yaşanmakta, pek çok doğa olayı olması gerekenden daha şiddetli ve dengesiz bir biçimde yeryüzüne etki etmektedir. Yakın bir gelecekte bu etkinin devam etmesi durumunda bazı ülke ve bölgelerin sular altında kalması bekleniyor.

Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri

Küresel iklim değişikliği, başta nüfus artışı olmak üzere bir dizi sorun ve değişim nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Günümüzde artan enerji ihtiyacı, enerji tüketimi ve bu döngünün sağlanmak zorunda oluşu, toprakların bilinçsiz bir şekilde kullanılmaya devam edilmesi ve sanayileşme hareketleri, iklim değişikliklerinin temel nedenleri arasında bulunur.

Küresel İklim Değişikliği

Küresel İklim Değişikliğinin Önemi

Küresel iklim değişikliği yalnızca sayılı olan maddelere değil aynı zamanda insan sağlığına da etki eden bir duruma neden olur. Sağlık hizmetleri aksamaya başlarken doğrudan insan yaşamını tehdit etmekte, yeni ve farklı sağlık sorunlarıyla birlikte var olan problemlerin daha etkin ve ciddi sorunlar doğurmasına neden olmaktadır.

Küresel İklim Değişikliğinin Sonuçları

Küresel iklim değişikliği isminden de anlaşılacağı üzere kitlesel bir değişimin belirli alalarda etkili olmasıyla görülmektedir. Bu etki sonucunda ise;

  • Buzullar erimeye başlayacak, yağmur miktarlarında önemli bir artış yaşanacaktır.
  • Erimeyle birlikte denizlerde su seviyesi yükselirken fırtına ve sel kaynaklı hasarlar artacaktır.
  • Buharlaşma, kuraklık ve çölleşme ise bu değişimin önemli diğer etkileri arasında bulunur.

Küresel İklim Değişikliğinin Sebepleri Hakkında Bilgileri Sizlere Açıkladık. Sizlerde Konu İle İlgili Bilgilerinizi Paylaşmayı Düşünür müsünüz ?

Yorumlar

Bu yazı şu anda bir yorum

SERDAR için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!