Madenlerin ve Madenciliğin Önemi

Günümüzde ekonomik anlamda sağladığı katkılar yanı sıra yeni buluş ve araştırmaların yapılması yönünde önem kazanan madenler, yalnızca bugün değil yüzyıllar boyunca insanların en önemli arayışları arasında yer almıştır. İlkel insanlardan günümüze değin gelişen süreç içerisinde madenler, çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılmış, insanın sanayileşme ve gelişmiş makineler üretim sürecinde ise daha ön plana çıkmayı başarmıştır.

Daha çok yapılaşma üzerine kurulu olan madenler dışında doğrudan yüzyıllar boyunca ekonomilere yön veren altın madenleri de bu alanda öne çıkan konular arasında yer alır. Madenler ve madencilik faaliyetlerinde yer altında bulunan madenlerin, araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi temel konu olarak bilinir. Ancak bu işleme yalnızca kullanım açısından değil, gelişmişlik açısından da katkı sağlamaktadır.

Yüzyıllar boyunca farklı şekillerde yapılan madencilik faaliyetleri 15 ve 16.yy’dan itibaren doğrudan bir çalışma alanı ya da meslek olarak yerine getirilmeye başlanmıştır. Başta Avrupa toplumları olmak üzere artan ihtiyaçlar, yeni toprak ve yeraltı kaynağı arayışlarının başlamasını sağlamış, gerek coğrafi keşifler gerekse de sanayileşme faaliyetlerinde bu arayış yer edinmiştir.

Gümüşün özellikleri ve Önemi Nedir Kısaca Kullanım Alanları

Madenlerin ve Madenciliğin Önemi, Özellikleri

Madencilik faaliyetlerinde ilk gelişmiş çalışmanın 1627 tarihinde Slovakya’da bir maden kuyusu açılması amacıyla kullanılan karabarut isimli patlayıcı ile başladığı düşünülmektedir. 1700’lü yıllarda aynı bölgede madencilik üzerine eğitim veren ve araştırma çalışmaları yapan bir enstitü oluşturulurken en eski madencilik faaliyetinin ise 43 bin yıl önce demir ya da hematit bulunan mağaralarda paleolitik insanlar tarafından yapıldığı keşfedilmiştir.

Neandertal insanların, çakmak taşı bulma ve çıkarma aracılığıyla yaptıkları maden ve arama faaliyetleri bir diğer öne çıkan konu olarak dikkat çekmektedir. Yine Mısırlılar döneminde madencilikte birçok önemli çalışma yapılırken Kristof Kolomb’un Amerika kıtasını keşfetmesiyle birlikte artık bu çalışmalar sömürgecilik anlayışına dönüşmüştür.

Bugün, önemini korumaya devam eden madencilik faaliyetleri ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlamasına ve kalkınma hızını artırmasına karşın kontrollü şartlarda yapılmaması durumunda çevrede ciddi tahribatların oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle maden ve madencilik faaliyetlerinin çevre odaklı insan onuruna yakışır şartlar altında gerçekleştirilmesi büyük önem arz ediyor.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!