Matematiğin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Nedir

Bir bilim, sanat ve araştırma dalı olarak yaklaşmadan önce matematiğin anlam ve önemine değinmek gerekiyor. Sözlük tanımına bakıldığında matematiğin nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgilendiği, Antik Yunan döneminden günümüze değin gelişme gösterdiği ve matematikçiler ile filozoflar arasında tanımına ilişkin görüş ayrılıklarının olduğu görülebilir.

Yaşamın kendisi ve şifresi olarak adlandırılan matematik, bugün yapılan buluşların ve halen devam eden araştırmaların temelini oluşturmaktadır. Matematikle ilgili en önemli kayıtlara ilk kez Yunan kaynaklarında ulaşılırken 18.yy’dan itibaren bu kavram üzerine kurulan yeni düşünceler, hem anlayış hem de araştırma biçimlerinin değişmesine neden olmuştur. Rönesans dönemine kadar gelişimi yavaş olarak nitelendirilen matematik Rönesans sonrasında büyük bir ivme yakalamış, yeni buluşlara imkan tanımıştır.

Bugün kullanım alanlarına bakıldığında başta doğa bilimleri ve mühendislik olmak üzere bilişim ve finans gibi önemli konuların temelini matematiğin oluşturduğu görülebilir. Hemen her şeyi sayılar ile ifade etmek mümkün olmakla birlikte insana özgü kavramların yine matematiksel terimler ile yansıtılması mümkündür.

Günlük Yaşantımızda Matematiğin Yeri ve Önemi ?

matematigin-onemi

Çevremizde bulunan insanlar ile kuracağımız diyaloglarda matematiğe olan bakış açısından korkutucu ve zor gibi kelimelerle ifade edildiğini görebiliriz. Bu durumun temelinde matematiğin yalnızca bir ders konusu olarak adlandırılması ve bu şekilde insanlara sunulması etkili olurken daha geniş bir pencereden bakamıyor oluşumuz, gelişme eşiğimizin düşük olmasına neden olmaktadır.

Yaşamımıza ilişkin tüm verileri barındıran matematiksel ifadeler, diğer bilim dallarının da temelini oluşturmaktadır. Yapılan tüm buluş ve çalışmaların matematiksel ifadelerini sunmak mümkün olmakla birlikte aynı zamanda insanların ispat yetisini kullanması da yine matematik bilimi sayesinde mümkün olmuştur.

matekatik

Matematiğin etkin olmadığı bir yaşam düzeni içerisinde bilimsel çalışmalardan söz etmek mümkün değildir. Her alanda ilk kullanılan sözlerden birisi akla ve bilime yatkın olmaktır. İşte akıl ve bilimin en etkin şekilde kullanılabilmesi yine matematiğin gelişimi ile olacaktır. Gerek sağlık gerekse de bilimsel diğer tüm çalışmalar, matematiğin gelişimi ile orantılı olarak ilerlemektedir. Tüm bu veriler ele alındığında matematiğin dün olduğu gibi yarında önemini koruyacağını görebiliriz.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!