Mute Seferinin Nedenleri, Sonuçları ve Önemi Nedir

Sizlere Mute Seferinin Nedenleri, Sonuçları ve Önemi Nedir Kısaca Özet Olarak Mute Seferi Hakkında Bilgileri açıkladık bu yazıda.

Mute Muharebesi, Müslümanlar ve diğer taraflar arasında yaşanan pek çok savaşa nazaran daha geri planda kalmış olmasına karşın gerek gerçekleşme nedenleri gerekse de sonuçları itibariyle oldukça önemlidir. Doğu Roma İmparatorluğu ve Müslümanlar arasında yaşanan ilk muharebe olan Mute Seferi, Doğu Roma İmparatorluğu yanında yer alan Gassanilerle çok daha büyük bir boyuta ulaşmıştır.

Nitekim, kaynaklarda yer alan bilgilere göre Müslümanlara ait olan ordunun büyüklüğü 3 bin kişi ile sınırlıyken Heraklius komutasında yer alan Doğu Roma İmparatorluğuna ait olan ordu Müslüman kaynaklarına göre 100 bin üzeri, modern kaynaklarda yer alan bilgilere göreyse 10 bin dolaylarında kişiden oluşmuştur.

Mute seferi ya da savaşının nedenlerine baktığımızda Hz. Muhammed’in büyük devletlere elçi göndererek onları İslam’a davet etmesi ön plana çıkmaktadır. Bu elçilerden birisi olan Haris bin Umeyr, Bizans İmparatorluğuna bağlı olan Busra valisine gönderilmiş, Busra valisi ise elçiyi öldürmüştür. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Şürahbil’in üzerine ordu gönderilmesi yönünde karar almıştır.

Mute Seferinin Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

Müslümanlar açısından oluşturulan ordu yaklaşık 3 bin askerden oluşmaktadır. Ordunun komutasında ise Hz. Muhammed’in verdiği talimatta, “Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talib geçsin. Cafer bin Ebu Talib şehit olursa, Abdullah bin Revaha geçsin. Abdullah bin Revaha da şehit olursa, Müslümanlar aralarından münasip birini seçip onu kendilerine kumandan yapsın.” şeklinde bir bilgi yer almaktadır.

Mute Seferinin Nedenleri, Sonuçları ve Önemi Nedir Kısaca Özet

Hz. Muhammed, savaş sırasında kadın, çocuk ve yaşlıların zarar görmemesi, ağaç, ev ve kiliselerin yakılmaması konusunda uyarılarda bulunmuştur. İslam ordusunun Medine’den hareketlenmesinden sonra Heraklius’a haber gönderen vali, Şam’da Müslümanlar ve Bizans İmparatorluğunun karşılaşmasına neden olmuş, Hz. Muhammed tarafından sayılan üç sahabede şehit olmuştur.

Komutayı alan Halid bin Velid, şaşırtıcı bir taktikle, Bizans askerlerinin korkmasını sağlarken bu boşluk sırasında Müslüman ordusu başarılı bir taarruz yaparak, Bizans ordusunun önemli oranda kayıp yaşamasına neden olmuştur. Savaş, Halid bin Velid tarafından alınan karar ile İslam ordularının Medine’ye geri çekilmesiyle son bulmuştur.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!