Niğbolu Savaşının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi Nedir

Osmanlı Tarihinin Önemli Savaşlarından Niğbolu Savaşı Hakkında Bilgileri sizlere sunmaya Niğbolu Savaşının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi Nedir Sorusunu özet, kısaca açıklayarak başlıyoruz.

Osmanlı Devleti, Sırpsındığı Savaşı sonrasında Avrupa kapılarını hızla aralamış, Balkanlar ve Makedon topraklarında önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Sırpsındığı savaşı sonrasında vergiye bağlanan Bulgarlardan sonra pek çok Balkan topluluğu, Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul ederek vergi vermeye başlamıştır. Bu süreçte, Osmanlı’nın ilerleyişi Avrupa tarafından da yakından takip edilirken aynı zamanda büyük bir endişe ile Haçlı ordusu hazırlıkları başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin giderek artan gücü, Avrupalı devletlerde ciddi bir endişe yaratırken bu gücün durdurulmasına gereken Avrupa toplulukları yeni bir Haçlı seferinin düzenlenmesi gerektiğine karar vermiştir. Osmanlı Devletine karşı düzenlenmesi düşünülen Haçlı seferinde bu kez ordunun başında yer alacak kişi olarak Macar kralı Sigismund öne çıkmıştır.

İstanbul’un Osmanlı Devleti kuşatmasında olması, Osmanlı Devletinin hem Avrupa’dan atılması hem de ilerleyişinin durdurulması adına hazırlanan Haçlı orduları Macar kralı ve ordusu yanı sıra Fransız, Alman, Belçika, İsviçre şövalyeleri, Felemenk, İngiltere haçlıları, Lombardia, İskoçya, Savua, Rodos şövalyeleri pek çok topluluğun bir araya gelmesini sağlamıştır.

Niğbolu Savaşının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi Nedir

Niğbolu Savaşının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi İle İlgili Bilgi?

1396 tarihinde gerçekleşen Niğbolu savaşı, Haçlılar’ın Niğbolu kalesini kuşatması ile başlamıştır. İstanbul’un kuşatma altında olduğu dönemde kalenin kuşatılması nedeniyle Yıldırım Bayezid, İstanbul kuşatmasını kaldırarak Balkanlara, Haçlı ordusu üzerine ilerlemeye başlamıştır. Haçlı ordusuna karşı bu süreçte, Osmanlı Devleti hızlı ve kesin bir sonuca ulaşarak büyük bir başarı elde etmiş ve Sırpsındığı savaşı sonrasında Osmanlı büyük bir zafere ulaşmıştır.

Niğbolu Savaşının nedenlerine bakıldığında Haçlı ordusunun I. Kosova savaşı sonrasında yaşadığı hüsranı telafi etmeyi amaçladığı görülmektedir. Aynı zamanda Bizans İmparatorluğunun Haçlı ve Avrupa topluluklarından yardım talep etmesi, Haçlılar’ın Türkleri Balkanlardan atma hayali kurması, Papa’nın bu konuda öne sürdüğü görüşler ile Türklerin özellikle Orta Avrupa’ya ilerleyişi önemli bir etkiye sahiptir.

Niğbolu savaşı sonrasında elde edilen başarı ile Osmanlı, Eflak ve Bosna topraklarını himayesi altına almış, Balkanlarda Osmanlı Devletinin bu denli hızlı ilerleyişinin durdurulamayacağı görülmüştür. Aynı zamanda yine Makedonya’da Osmanlı Devleti yeni alanları fethetmeye başlarken pek çok Balkan topluluğu Osmanlı üstünlüğünü kabul etmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!