Nüfus Artışının Nedenleri ve Sonuçları

Yaşadığımız dönem içerisinde dünya üzerinde yaşanan kıtlık, gıda sorunları ve savaşlar dışında önemli problemlerden birisi de nüfus artışıdır. Kontrolsüz bir biçimde yaşanan bu artış, hali hazırda yaşanmakta olan gıda sorunlarıyla birlikte altyapı ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmakta, insanlar çok daha geniş ve ciddi bir alan üzerinde yayılmaya devam ederek gerek orman gerekse de tarım arazilerini işgal etmektedir.

Son 100 yıllık sürece bakıldığında Çin, Hindistan gibi bölgeler ile Amerika kıtası üzerinde hızla artan nüfusun varlığından söz edebiliriz. Yine ülkemiz açısından bu artış eğrisi yukarı doğru ilerlemektedir. Nüfus artışında devlet politikalarının etkili olduğu durumlarda genç nüfusun artırılması amaçlanmaktadır. Rusya gibi bazı ülkelerde doğum oranlarının düşük olması bu konuda teşvikler verilmesini sağlamaktadır.

dunyada-nufus-artisi

Nüfus artışı değerlendirmesinde ise belirli bir alan üzerinde yaşayan toplulukların ya da nüfusun, bir önceki döneme göre göstermiş olduğu sayısal değişim dikkate alınmaktadır. Doğum oranları dışında bir bölgede etkili olan nüfus artışında göçler de önemli bir etken olup özellikle altyapı hizmetleri noktasında sorunlar yaşanmaktadır.

Nüfus Artışının Nedenleri 

Yerleşik yaşama geçilmeden önce avcılık ve göçebe yaşam tarzını benimseyen toplumlarda nüfus artış oranının bugüne göre daha düşük olduğu ve daha yavaş bir artış yaşandığı görülmektedir. Gerek ekonomik gerekse de kültürel anlamda yaşanan değişimler, zaman içerisinde ülkesel politikaların bu seyirde ilerlemesi nüfus artışının teşvikini sağlamıştır.

Nüfus artışında toplumların bu yönde bir istek duyması, bilinçsiz bir toplum gelişimi ve plansız yaşama etkilidir. Doğum oranları ele alındığında kırsal kesimlerde daha fazla iken kentsel alanlarda bu oran daha düşüktür. Yine devletin bu yönde teşvikler sunması da kırsal alanlarda doğum oranının daha da artmasına neden olmaktadır.

Nüfus Artışının Sonuçları 

Nüfus artışıyla birlikte hem olumlu hem de olumsuz bazı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler arasında nüfus artışıyla üretim miktarında artış yaşanırken yeni sanayileşme alanları ortaya çıkmakta, vergi gelirleri artmakta ve mal ile hizmete olan talep genişlemektedir. Ancak olumsuz etkilerine baktığımızda ise kalkınma hızında azalma yaşanırken işsizlik artmakta ve hem altyapı hem de gıda sorunları yaşanmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!