Nüfusun Özellikleri ve Önemi Nedir?

Sizlere Nüfusun Özellikleri ve Önemi Nedir Maddeler Halinde Kısaca Özet Olarak Nüfusun Özellikleri Hakkında Bilgileri açıklamaya çalıştık.

Bugün, daha çok planlı bir şekilde yükselmesine yönelik çalışmaların yapıldığı nüfus, bir milletin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır. Ülkemizde Cumhuriyet rejimine geçilmesinden sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılırken 2000’li yıllara kadar devam eden süreçlerde nüfus sayımları daha ilkel yöntemler ile gerçekleştirilmekteydi.

2007 yılı ve sonrasında başlayan süreçte, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesiyle birlikte herhangi bir kısıtlama ya da işgücü kaybı olmaksızın nüfus sayımları istenilen anda yapılabilmekte ve aynı zamanda nüfusa bağlı olan veriler değerlendirilmektedir. Peki, neden nüfus bu kadar önemlidir. Bir coğrafi bölge açısından artan nüfusun ne gibi etkileri bulunur?

Nüfus, kabaca tanımı ile sınırları belirli olan alan içerisinde yaşayan insan topluluğunu temsil eder. Bu ifadede en önemli konu, nüfusun hangi tarihte hangi yoğunlukta olduğunun belirtilmesidir. Bu iki konu üzerinde dikkatle durulmasında yapılacak olan planlama ve diğer faaliyetlerin önemli bir etkisi bulunur. Coğrafi anlamda kalkınmanın temeli ekonomi kadar nüfusun sahip olduğu potansiyeldir.

Nüfusun Özellikleri ve Önemi Nedir Maddeler Halinde Kısaca Özet

Nüfusun Özellikleri ve Önemi Hakkında Bilgi ?

Avrupalı toplumlara ve birçok Avrupa ülkesine baktığımızda genç nüfusa oranla yaşlı nüfusun daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum yakın dönem için ciddi bir sorun olarak görülmese de uzun vadede yaşlanan nüfusun artışıyla birlikte hem işgücünde yaşanacak azalmaları hem de dışa bağımlılığı artıracak, bağımlı nüfus sayısı çalışan nüfus sayısının üzerine çıkacaktır.

nufusun-onemi-ozellikleri

Nüfusun en önemli özelliği bölgesel olarak uygulanacak olan kalkınma planlarına etki etmesidir. Bir bölgede yatırım yapılabilmesi için o bölgede mevcut işgücünün yatırımı karşılayacak ve aynı zamanda kazanç sağlayacak olgunluğa sahip olması gerekir. Genç nüfusun artış eğiliminde olması hem bölgesel hem de ülke içerisinde kalkınmanın çok daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Nüfusun diğer önemli özellikleri ise;

  • Siyasi ve kültürel anlamda ülkelerin kalkınmasına katkı sağlaması, temel kıstaslardan birisi olması,
  • Askeri anlamda bir ülkenin sahip olduğu silahlı kuvvetlerin insan gücü ile paralel artış göstermesi,
  • Tüketimi artırarak aynı zamanda üretimin ve gelişmenin teşvik edilmesi,
  • Şehirleşme ve kalkınma hızında artış görülmesi nüfusun önemli etkileri arasında yer alır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!