Ormanlık Alanların Azalmasının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Ormanlık Alanların Azalmasının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Hakkında Bilgileri Kısaca Öğrenmeye Ne Dersiniz ?

Ormanlar birçok canlı türü için yaşam alanları olup aynı zamanda yaşadığımız gezegenin akciğerleri konumunda bulunmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde yapılan bazı değerlendirmelerde Anadolu’nun İskender döneminde büyük ormanlardan oluştuğu belirtilirken bugün içinde bulunduğumuz süreç içerisinde orman varlığının neredeyse yok olduğu, başta çölleşme olmak üzere birçok ekolojik problemin yaşandığı görülmektedir.

 

Ormanlık alanların korunması konusunda çeşitli kanunlar ve yaptırımlar olmasına karşın yapılaşma ve rant alanlarının artması nedeniyle ne yazık ki ciddi tahribatlar yaşanmaktadır. Bir rant durumu olmasa dahi insanların bilinçsizce hareket etmesi, piknik alanları ile yangınlara neden olması aynı amanda ihtiyaç duyulan odun ve sanayi ürünlerinin bu alanlardan temin edilmesi de yine önemli risklere neden olmaktadır.

Ormanlık alanların tahrip edilmesi, canlı türlerinin yaşam alanlarının tehdit edilmesi, göz ardı etmemize karşın doğrudan insan yaşamını da etkilemektedir. Özellikle büyük şehirlerde ve metropollerde neredeyse hiç ormanlık alanın kalmaması, başta hava kirliliği olmak üzere çok sayıda sorunun yaşanmasına neden olmaktadır.

Ormanlık Alanların Azalmasının Nedenleri, Önemi ve Sonuçları

Ormanlık Alanların Azalmasının Nedenleri ve Önemi

Ormanlık alanların azalmasının nedenleri arasında ilk sırada insan faktörü etkisinde ortaya çıkan yapılaşma ve daha fazla sanayi alanına duyulan ihtiyaç vardır. İnsanların yapılaşma ve rant uğruna bu alanları işgal etmesi, ormanların tahrip edilmesi, yok olan ormanların yeniden canlandırılmaması önemli sorunlardan bazılarıdır. Yine çeşitli sanayi alanlarının bu alanlara yakın bir konumda yer alması da ormanlık alanların yok olmasına neden olurken kağıt ve mobilya endüstrisinin kontrolsüz bir biçimde ilerlemesi de ormanlarımızın yok olmasına neden olmaktadır.

ABD ve Çin gibi ülkeler, hızlı sanayileşme ile kalkınmaya çalışan alanlara sahiptir. Sera gazı salınımı gibi sorunlar yanı sıra daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulması, artan nüfus ile birlikte ormanlık alanları tehdit etmektedir.

Ormanlık Alanların Azalmasının Sonuçları

Ormanlık alanların azalması ile bu alanlarda yaşayan canlı türleri yok olmakta, ekolojik denge geri döndürülemeyecek bir boyutta tehdit edilmektedir. Bugün insanların lüks tüketim uğruna yaratmış oldukları kirlilik söz konusu alanların daha ciddi riskler açığa çıkarmasına neden olmaktadır. Yakın gelecekte ise nefes alınacak bir orman varlığı kalmayabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!