Türklerin Orta Asya’dan Göç Etme Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir ?

Bu Sayfada Türklerin Orta Asya’dan Göç Etme Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir Kısaca Türklerin Orta Asya’dan Ayrılma, Göç Etme Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgileri bulacaksınız.

Türklerin Orta Asya’dan Ayrılması

Çin ve Bizans kaynakları yanı sıra pek çok farklı metinde yer alan bilgilere göre binlerce yıl boyunca Orta Asya’yı yurt edinmiş olan Türkler, yakın coğrafyada yaşamakta olan Çinliler ile uzun mücadelelere girişmiş, zaman, zaman yaşanılan kayıplara karşı önemli başarılara ulaşmıştır. Nitekim, bu baskı ve başarıların sonucunda bugün dahi önemini koruyan Çin seddi ortaya çıkmıştır.

Asya Hun Devletinin dağılmasından sonra Orta Asya’dan göç etmeye başlayan Türkler açısından yeni yurt arayışları başlamıştır. Esasen bu göç, doğrudan Çin baskısıyla ilgili gibi görünse de tek sebebin bu olmadığı bilinmektedir. Orta Asya’da mevcut koşullar içerisinde pek çok eksiğin ortaya çıkması, gerek hayvancılık gerekse de yaşam alanlarının daralmaya başlaması, Türklerin Orta Asya’dan göçünü zorunlu kılmıştır.

Türklerin Orta Asya’dan Göç Süreci ve Etkileri

Türklerin Orta Asya'dan Göç Etme Nedenleri Nelerdir, Kısaca Önemi Nedir

Türkler, Orta Asya’dan iklim, nüfus, siyasi ve sosyal sorunlar ile bağımsızlık duygusunun ağır basması nedeniyle göç etmeye başlamıştır. Maddeler halinde bu etmenlere baktığımızda ise iklim, özellikle ağır gelen kuraklıkla birlikte hayvanların otlatılmasında yaşanan sorunlar, salgın hastalıklar ve tarım alanlarının daralmaya başlaması nedeniyle etkili olmuştur. Nüfus yönünde baktığımızda ise her geçen gün artan nüfus, Türklerin yeni yurt arayışına girişmesine neden olmuştur.

Siyasi ve Sosyal açıdan baktığımızda ise boylar arasında yaşanan mücadeleler, Çin ve diğer dış baskılar, Türk boylarının birbirine olan bağlılığı yanı sıra Türklerin yeni yurt edinme fikrini benimsemeye başlaması önemlidir. Bağımsızlık ise Türklerin her dönem sahip olduğu en önemli olgulardan birisi olmakla birlikte bir başka topluluğun egemenliği altına girmek yerine bağımsızlık için göç etmeyi tercih etmiştir.

orta-asya-goc-sebepleri

Türklerin Orta Asya’dan göç etmeye başlaması hem bölgenin hem de göç yollarının önem kazanmasını aynı zamanda buralarda Türk yoğunluğunun artmasını sağlamıştır. Sonuçları itibariyle baktığımızda Türklerin Orta Asya’da sahip olduğu kültür ve medeniyet özellikleri dünyanın farklı bölgelerine dağılmıştır. Bu süreçte, göç etmeyen topluluklar Orta Asya’da yeni Türk devletlerinin temellerini atarken göç etmeye karar veren topluluklar ise yurt edindikleri bölgelerde yeni devletler kurmaya, burada bulunan devletleri yıkarak egemenlik alanını genişletmeye başlamıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!