Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri Nelerdir Kısaca

Sizlere Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri Nelerdir Kısaca ve Osmanlının Çöküş Sebepleri Hakkında Bilgileri Açıklamak istiyoruz. Altı asır boyunca egemenliği altındaki tüm coğrafyalara adaletle hükmeden bu Türk – İslam Devletinin Çöküşüne Neler Neden Olmuştur Gelin Birlikte Yanıtını bulalım.

  • Cograsi Keşifler
  • 19 yy da baslayan ve Avrupa ile Amerika kıtasında kendini gösteren Sanayi Devrimi
  • Osmanlı Ekonominin yalnızca tarıma dayalı olması
  • Askeri alanda yapılmayan yenilikler neticeninde kaybedilen savaslar
  • Fransız İhtilalinin doğal bir sonucu olarak ortaya cıkmış olan Milliyetcilik akımı
  • Yönetimsel olarak Dinsel bir nitelik göstermekte olan Osmanlı Devletin’de sahip oldukları otoritelerini kaybetmek istemeyen din adamları devlet işlerine karışmış ve kötüye gitmekte olan durumu kurtarmak için yapılmak istenilen yenilik hareketlerine mani olmaları.
  • Herkes yeteneksiz olan devlet adamlarınca devletin yönetilmesi neden olmuştur diyecektir lakin Osmanlı Devletinin yıkılması sürecini bile kısa sürede değil uzun sürede tamamlamasının nedeni aslında güçlü ve yerine oturmuş bir devlet yönetimi ile yetenekli devlet adamlarının varlığını gösteriyordur.

Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri Nelerdir Kısaca

*****

Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri neticeleri bakımından sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil bütün dünya tarihi için ehemmiyetli bir olaydır. Türk hâkimiyet anlayışından meşruiyetini alan taht mücadeleleri Osmanlı tarihi içinde de sık sık görülmektedir. Yükseliş dönemine kadar Osmanlıda akım eden taht dövüşleri umumiyetle daha kuvvetli ve liyakatli olan hanedan azalarının tahta geçmesini sağladığından, neticeleri devletin büyüyüp genişlemesine katkıda bulunmuştur. Buna karşın Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilmesiyle başlayan ve tarihimizde “Fetret Devri (1402-1413)” olarak adlandırılan kardeş dövüşleri, kuşkusuz Osmanlı fetihlerinin gecikmesine neden olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, kardeş dövüşlerinin önünü almak için tanınmış kanunnamesinde “nizâm-ı âlem için kardeş katli”nin vacip olduğunu bildirmesi, problemin ne kadar ciddî olduğunun bir işaretidir. Devletin bekası ve nizâm-ı âlem için kardeşin bile gözden çıkarılması, aslında tenkit edilecek değil, takdir edilecek bir fedakârlık örneğidir. Buna karşın Cem Sultan ve Yavuz örneklerinde görüldüğü gibi taht mücadeleleri devam etmiştir. Yeniden bu mücadeleyi önlemek kasıtıyla I.Ahmet, “ekber ve erşef evlât”, başka bir deyişle büyük ve olgun oğulun padişah olması usulünü getirmiştir. Ancak bu usul de istenen neticeyi vermeyecektir. Bilhassa gerileme dönemindeki taht mücadelelerine hanedan dışında, yeniçerilerin ve devşirme asıllı vezir ve paşaların da karışması devlet otoritesini ve nizamı daha da bozmuştur.

Nedenleri Önemi ve Sonuçları & Vikipedi Türk İslam Devletleri Hakkında Bilgiler

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!