Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgile Kısaca ve Özet Anlatım ile konumuzda.

Dünyaya 600 yıl Egemen olmuş ve adalet ile hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden Çöküş Dönemi 199 YY ve Sonrasında gerçekleşmiş olan bir Süreçtir.

Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri ve Sonuçları Genel Hatları İle Şu Şekildedir.Yaklaşık 600 yıl süresince pek çok bölgeye egemen olan, etkin olduğu süreç içerisinde hem siyasal hem de kültürel anlamda Avrupa, Asya ve Afrika kıtasını etkileyen Osmanlı Devleti, Türk kültürüyle birlikte İslamiyet’in bu alanlara yayılmasında etkili olmuştur. 1400’lü yıllarda başlayan yükselme dönemiyle birlikte Osmanlı hızla sahip olduğu alanları genişletmiş, o dönemin şartları itibariyle askeri konularda önemli gelişmeler yaşanmıştır.

 

16.yy’dan sonra başta tımar olmak üzere devlet geleneklerinin bazılarında yaşanan sorunlar, Osmanlı devletinin de 19.yy’a kadar olan süreçte gerilemeye başlamasına ve 1900’lü yıllarda resmen dağılmasına neden olmuştur. 200 yıllık süreç içerisinde Osmanlı sahip olduğu toprakları 15 milyon km2 alanın üzerine çıkarmıştır. Ekonomik anlamda önemli bir gelişim yakalasa da kültürel anlamda Avrupa’nın gerisinde kalmıştır.

Osmanlı Devletinde batılılaşma süreci resmi anlamda 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında başlanmış ancak yapılan yeniliklerin kalıcı ve yeterli olmaması nedeniyle istenilen başarıya ulaşılamamıştır. Yine, Fransa’dan yayılan milliyetçilik akımı da çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devletini kısa sürede çöküşe götürmüştür.

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti Çöküş Nedenleri

Osmanlı Devletinde çöküş sürecinde etkin olan birçok iç ve dış faktör bulunmakla birlikte bunlar genellikle yanlış güdülen politikalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Genel hatları bu etkili olan faktörlere baktığımızda;

  • Coğrafi keşifler sonrasında başlayan yeni kalkınma süreci,
  • Sanayi devrimi ve yeni ticari yolların öne çıkmaya başlaması,
  • Osmanlı ekonomisinin büyük oranda tarım ve vergilere dayalı olması,
  • Askeri alanda yeterli ıslahatların yapılmaması nedeniyle yaşanan kayıplar,
  • Fransız ihtilali sonrasında başlayan milliyetçilik akımının hızla çok uluslu yapıyı etkilemesi,
  • Devlet adamlarının son dönemde yeterli olgunluk ve yeterliliğe sahip olmaması etkilidir.

Osmanlı Devletinin Çöküşü ve Sonuçları

Osmanlı Devletinin çöküşü yalnızca bulunduğu bugünkü coğrafyayı değil geniş bir alanı etkisi altına almıştır. Osmanlı Devletinin dağılma döneminde birçok balkan topluluğu bağımsızlığını ilan etmiş, yeni devletler açığa çıkmıştır. Egemen olunan alanlarla birlikte Türk toplumu işgal ile karşılaşmış ancak yeni bir Türk devletinin kuruluşu ile bu işgal sona ermiştir. Siyasal anlamda ise Avrupa, yüzyıllardır kurulan baskıyı çöküş ile azaltmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!