Osmanlı Devletinin Gerileme Sebepleri Ve Sonuçları

Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıldan itibaren belirli sebeplerle gerileme görülmeye başlamış birçok alanlarda bozulma yaşanmıştır.

 

 OSMANLI DEVLETİ’NDE GERİLEME SEBEPLERİ

-Veraset sistemi olarak bilinen tahta geçme sisteminde yapılan değişiklikler sonucu şehzadelerin tecrübe kazanacakları sancaklara gönderilmemeye başlanması merkezi idare bozulmuştur.

-Sancaklarına gitmeyen şehzadelerin yeteri kadar tecrübe kazanmaması saray kadınlarının yönetimde olması gerektiğinden fazla söz sahibi olmasına sebep olmuştur.

-Gerileme dönemde ortaya çıkan isyanlar ve taht kavgaları sonucu padişah değişikliği sıklıkla yapılmaktaydı. Bu da küçük yaştaki şehzadelerin de tahta çıkmasına yol açtı. Küçük yaşta tahta çıkan tecrübesiz şehzadeler başarılı bir şekilde ülkeyi yönetememiştir.

-Kapıkulu askerlerinin sayısının artmasıyla hem askeri sistem hem de ekonomi zarar görmüştür.

-Yeniçerilerin isyankâr tavırlarının ve disiplin dışı hareketlerinin artması ordunun düzenini bozmuştur.

-Askeri anlamda Avrupa’nın gerisinde kalan Osmanlı Devleti’nde önemli askeri yetkilerin yetersiz kişilere verilmesi başarısızlıklara sebep olmuştur.

-Eyaletlere asker yetiştiren ve üretimi tetikleyen tımar sisteminin bozulmasıyla ekonomi büyük zarar görmüştür.

-Ülke yönetiminde önemli görevler üstlenecek insanların seçiminde rüşvet ve iltimasın artması sonucu merkezi yönetim tecrübesiz kişilere emanet edilmiştir.

-Coğrafi keşifler sonucunda yeni ticaret yolları bulunmuş ve Osmanlı Devleti’nin barındırdığı ticaret yollarının önemi bir hayli azalmıştır.

-Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla Osmanlı Devleti dünya ticaretinde önemini kaybetmiş ve ithalat ile ihracat miktarlarında ciddi düşüş yaşanmıştır.

-Kanuni Sultan Süleyman döneminde verilmeye başlanan kapitülasyonlar Avrupa devletleri tarafından sömürü haline gelmiş ve ekonominin bozulmasına yol açmıştır.

-Coğrafi keşiflerle sömürecek yerler bulan Avrupa devletleri, bu ülkelerden değerli madenleri ülkelerine getirmiş ve bu madenlerin Osmanlı Devleti’nde kullanımıyla enflasyon yükselmiştir.

-Ekonomide meydana gelen bozulmaların vergilerin artmasına sebep olması geçimini tarımla sağlayan insanların tarımı terk etmelerine sebep olmuştur. Böylece üretim düşmüştür.

 OSMANLI DEVLETİ’NDE GERİLEMENİN SONUÇLARI

-Merkezi yönetimde meydana gelen sarsılmalar ve sistemin bozulması ülke yönetiminde başarılı kararlar alınmasına engel olmuştur.

-Yönetimde sıkıntı olduğunu düşünen halkın ayaklanması ve iç isyanların artması devlet büyüklerini meşgul etmiş ve toprak kaybı yaşanmıştır.

-Ekonomide yaşanan olumsuzluklar ekonominin büyümesine engel olmuş ve böylece Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın gerisinde kalmasına yol açmıştır.

-Askeri sistemin bozulmasıyla başarısızlıklar artmış ve toprak kaybı da bununla birlikte artmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!