Osmanlı Devletinin Güçlenmesinin Nedenleri ve Sonuçları

Bir beylik iken kısa sürede önemli bir birikim ile cihan devleti halini alan Osmanlı, esasında yüzyıllardır sahip olduğu mirasın ve askeri dehanın ürünü olarak ortaya çıkmış, dönemin şartları göz önüne alındığında siyasi ve askeri anlamda oldukça etkili olmuştur. Osmanlı Devleti’nin beylikten devlet haline gelişi, sahip olduğu geleneklerin ürünüdür. Ayrıca, doğru coğrafya da yer alınması, bölge de yer alan diğer devletlerin nispeten daha dikkatsiz oluşu da etkilidir.

 

Osmanlı Devletinin güçlenmesi ve gelişiminde etkili olan diğer önemli faktörlere baktığımızda coğrafi şartların imkan tanıdığı, Anadolu ve Balkan topluluklarının etkili olduğu aynı zamanda Bizans’ın söz konusu dönem içerisinde güçsüz oluşu gelişim sürecini hızlandırmış, yetişen padişahların ise bilgili ve askeri yönde yeterli olması katkı sağlamıştır.

Yalnızca yukarıda sayılı olan sınırlı maddeler Osmanlı Devletinin güçlenmesine etki etmemiştir. Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu’ya akın eden Oğuz Türklerinin yerleşim alanı olarak benimsediği yerler, öncesinde yer alan Türk devletlerinin sahip olduğu gelenekler, cihat ve gaza anlayışı, toplum yapısının uygunluğu da etkili olmuştur.

Osmanlı Fatih İstanbul'un Fethi

Osmanlı Devletinin Güçlenmesinin Nedenleri

Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu devleti sonrasında oluşan Anadolu Beylikleri döneminde coğrafi anlamda doğru bir konumda yer almıştır. Bizans’ın Anadolu üzerinde egemen olduğu alanlarda yeterli etkinliği sağlayamaması ve artık eski şaşalı günlerinden uzak olması, Anadolu’da Osmanlı hakimiyetinin daha kısa sürede sağlanmasında etkili olmuştur. Coğrafi açıdan bakıldığında İznik, İzmit ve Bursa gibi önemli merkezlerin içinde bulunması, Anadolu Beylikleri tarafından bu süreçte rahatsız edilmemeleri önemlidir.

Fetihler sonrasında Anadolu’ya fethedilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesi, fetihlerin kalıcı olmasını sağlamıştır. Merkezi bir yönetim anlayışı olan Osmanlı, daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak devleti tek kol altında yönetmiş ve bölünmeye gitmemiştir. Yayılmacı siyasetin başarılı oluşu, tımar sistemi ve askeri özellikleri Osmanlı Devletinin güçlenmesinde etkilidir.

Osmanlı Devletinin Güçlenmesinin Sonuçları

Osmanlı Devletinin kısa sürede güçlü bir yapıya ulaşması hem fetihlerin hızlanmasını sağlamış hem de fethedilen yerlerde kalıcı olma imkanı tanımıştır. Merkezi otoriterinin güçlü oluşu Osmanlı Devletinin etkilerini kısa sürede Avrupa içerisine kadar hissettirmeyi başarmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!