Osmanlı Devletinin Güçlenmesinin, Büyümesinin Nedenleri Hakkında Bilgi

Osmanlı devleti küçük bir beylik iken kısa zamanda gelişmeye, sınırlarını genişleterek devlet olma yolunda kısa zaman içinde büyük hız kazanmıştır. Bu yazımızda sizlere Osmanlı devletinin kısa zaman içinde güçlenmesinin ve büyümesinin nedenlerinden bahsedeceğiz.

Osmanlının Güçlenmesi Büyümesi Süreci İle İlgili Bilgi

Bu dönem içinde Bizans imparatorluğu eski gücünü ve ihtişamını kaybetmişti. 14. Yy başlarında başlayan güç kaybı ile birlikte Anadolu’da ki hakimiyeti günden güne yok oluyor, ordusu gücünü kaybediyordu. Bu noktada Balkanlar yönünden gelecek Sırp ve Bulgar tehdidine yönelen ordu Anadolu’yu bir nevi boş bırakıyordu.

Bu noktada dış mücadeleler sürerek içeride de karışıklıklar peyda olmuş ve Bizans iç karışıklıkları ile mücadele içine girmişti. Bu dönemde taht kavgalarının da çıkması ile birlikte ayrışma ve çok seslilik başlamış ve Bizans Anadolu hakimiyetini günden güne kaybetmişti.

Bu noktada Anadolu’da hakimiyetini kaybeden Bizans sayesinde Osmanlı Anadolu’da rahat bir hareket alanı bulmuştur.

Osmanlının Büyüme Nedenleri Hakkında Bilgi

Anadolu da bu dönem içinde Türk beylikleri arasında da sorunlar yaşanmakta idi. Türk beylikleri kendi aralarında mücadele vermekte ve hiçbiri gelişmek adına bir adım atamamakta idi. Bu aşamada Osmanlı ‘’komşular ile iyi geçinmek’’ ideolojisini devreye soktu ve Türk beyliklerine dostane tavırla yaklaşarak küçük mücadele ve gösteriş çatışmalarından uzak durdu.

Osman bey Ahilik teşkilatı lideri olan Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenmiş ve bu noktada Ahilerin büyük desteğini almıştır. Balkanlarda yaşanan Bizans baskısında Balkanların kurtarıcısı olarak Osmanlı görülmüş ve bu noktada Osmanlı Balkan halklarının desteğini de ardına almıştır.

İlk dönemlerde ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı hakim iken I.Murat döneminde bu anlayış ülke padişah ve oğullarınındır anlayışına dönmüş ve taht kavgaları azalarak Osmanlı kısa zaman içinde güçlenerek bölünmeden büyümeye gitmiştir.

Osmanlı iskan politikası kapsamında fetih ettiği yerleri boş bırakmamış, bölgeye Türk nüfusu yerleştirerek büyümeye gitmiş ve kalıcı bir büyümeyi hedeflemiştir. İskan politikası sayesinde Osmanlı sınırlarını güçlendirerek ilerlemiştir. Bu dönem için Osmanlı’nın hoşgörülü politikası bununla birlikte yetenekli ve eğitimli padişahların tahta geçmesi Osmanlı’nın güçlenmesinde ve büyümesinde büyük bir katkı sağlamıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!