Osmanlı Devletinin Yıkılma Nedenleri Hakkında Bilgi

Dile Kolay Tam 623 yıl boyunca dünyaya adalet dağıtan bir devlet olarak varlığını sürdüren Osmanlı Devleti o güçlü günlerinin ardından meydana gelen duraklama döneminde kendini yenileyerek güçlü bir şekilde ayağa kalkamadığından dolayı gerileme ve yıkılma döneminini yaşamıştır.

Peki Osmanlıyı bu duruma getiren şeyler nelerdir.

OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA NEDENLERİ NELERDİR

623 yıllık koca bir imparatorluğun son bulması birçok sebebe dayandırılır. Bu kadar büyük bir imparatorluğun başında bir sürü devlet çıkar ilişkileri, yanlış kurulu devlet düzeni sonucu da imparatorluk yavaş yavaş yıkılma sürecine girecektir.

Genel olarak tarih kitaplarına baktığımız zaman Osmanlı devletinin yıkılışını iki ana sebebe ayırırlar. Bunlar iç ve dış sebeplerdir. İç sebepler; devlet idaresinin bozulması, toprak sisteminin bozulması, yeniçeri ocaklarının bozulması, medrese ve eğitim sisteminin bozulması, adliye mekanizmasının çöküşü, kapitülasyonlar, batının gelişmelerini takip edememesi, toplumsal yapı ve içerisinde bulunan gayrimüslim insanlardır.

Dış sebeplerde ise 3 ana başlık var bunlar Osmanlı devletinin jeopolitik konumu, şark(doğu) meseleleri ve büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki çıkarlarıdır.

Osmanlı devleti idaresinin 18. Yy da değişmesi ile imparatorluk yalpalanmaya başladı. Tımar sisteminin bozulmasıyla ne topraktan verim alabildi ne de tımar sistemi sayesinde ordunun desteği saplanmış olabildi. Yine yeniçerilerin isyanı ile yeniçeri ocakları amaçlarının dışında ilerlemiş hem ordu düzeninin bozulmasına sebep olmuş hem de yönetime müdahale etmişlerdir.

Tüm bunların yanı sıra eğitim sisteminde büyük rolü olan medreselerin 16. Yy dan sonra akli bilimleri okutmaması ve yeni gelişmelere kapı aralamaması sonucu batılı devletlere nazaran geride kalmıştır. Adalet terazisinin bozulması ve yerine adam kayırma, rüşvet ve menfaat beklentileri hukukun gidişatını değiştirmiştir. Yabancı devletlere verilen kapitülasyonların sonu gelmeyince Osmanlı devleti başına büyük dertler açmıştır.

Batının hareketine, bilim ve teknolojideki gelişmelerine ayak uyduramayan Osmanlı devleti ise batının gelişimine yabancı kalmış ve bu gelişim Osmanlının aleyhine kullanmıştır. Yıllarca farklı toplumları bir arada tutmayı başaran Osmanlı devleti son zamanlarda bu bütünlüğü sağlayamamış ve ayaklanmaların gelişmesine sebep olmuştur. Tabi Osmanlının jeopolitik konumu birçok büyük sömürge devletlerinin cazibeli merkezlerindendi ve her fırsatta bölünmesi istenecekti.

Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerindeki çıkarları ve amaçlarına ulaşmak için çeşitli yollardan ülkenin bölünmesi için müdahaleleri Osmanlı devletinin kısa zamanda yıpranmasına ve bu yıpranmayla gerileyen imparatorluğun yıkılmasına sebep olacaktır.

Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri Maddeler Halinde


İÇ SEBEPLER

 • Devlet idaresinin bozulması
 • Osmanlı toprak sisteminin bozulması
 • Yeniçeri ocağının bozulması
 • Medrese ve eğitim sisteminin bozulması
 • Adliye mekanizmasının çöküşü
 • Kapitülasyonlar
 • Osmanlının batı gelişmelerine yetersizliği
 • Toplum yapısı ve gayrimüslimler

DIŞ SEBEPLER

 • Osmanlı devletinin jeopolitik konumu
 • Şark meselesi
 • Büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri

Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışının Sebepleri Hakkında Bilgileri Maddeler Halinde İsteyenler için de yazımızda gerekli bilgileri verdik.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!