Osmanlı Devletinin Zayıflama Nedenleri

Cihan İmparatorluğu olan Osmanlı Devleti uzun süreli hâkimiyeti sonrasında çeşitli nedenlerle zayıflamış ve gerileme dönemine girmiştir. Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemine girmesinde birçok erken vardır. Bu etkenler Osmanlı Devleti’ne iç ve dış kaynaklı olarak etki eden nedenlerdir.

 

Osmanlı Devleti’ni Zayıflatan İç Nedenler

1- Osmanlı Devleti’nin zayıflama dönemine girmesinden etki eden iç etkenlerden birincisi yönetimde yaşanan bozulmalardır. Yönetimde tecrübesiz şehzadelerin bulunması ve şehzadelerin yeterli tecrübeye ve bilgiye sahip olmadan yetki almaları yönetimde bozulma oluşturmuştur.

2- Osmanlı Devleti’nin zayıflamasında iç etkenlerden biridir kaleminin bulunmasıdır. Coğrafi Keşifler’in oluşturduğu etki ile ticari yollarım odasının değişmesi beraberinde Osmanlı Devleti’nde gümrük gelirlerinin düşmesine neden oldu.

3- Savaşlarda ve askeri alanlarda yapılan harcamalar orantısız olduğu için hazinede açıklar oluştu.

4- Sömürge devletlerinden Avrupa’ya giden altın ve gümüş rezervleri Osmanlı Devleti üzerinden geçerken ekonomiye etki ederek enflasyon oluşmasına yol açtı.

5- Askeri sistemde bozulma olması Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkiledi. Üçüncü Murat döneminde askeri alım işlemlerinde usulsüz alım yapılması askeri yapıyı bozarken yeniçeriler ve İltizam sistemi ile ilgili gelişen olumsuz durumlarda askeriye sistemi bozarak Osmanlı Devleti’nin gerilemesine yol açtı.

6- Osmanlı Devleti’nin hazinesinde yaşanan sorunlar vergi artırımı ile çözülmeye çalışılmıştır. Bu durum halk üzerinde olumsuz etki yaparken saray masraflarının da giderek artması bu olumsuz etkiyi daha da artırmıştır. Halk gözünde prestij sorunu yaşayan Osmanlı Devleti maddi sorunlarla beraber manevi sorunlar da yaşamaya başladı.

Osmanlı Devleti’ni Zayıflatan Dış Etkenler

1- Coğrafi keşifler Osmanlı Devleti’ni zayıflatan en büyük dış etkenlerdendir. Coğrafi keşiflerle değişen ticari yollar gümrük bedeli düşen Osmanlı Devleti hazine gelirleri açısından zayıfladı. Bunun yanında Avrupa’da oluşan yeni pazar ile Osmanlı bünyesindeki iş kollarının değeri düşerken el tezgâhları ve el ile yapılan birçok İş sektöründe zayıflayarak işsizlik sorunu ortaya çıktı.

2- Osmanlı Devleti’nin zayıflamasında ve yıkılmasında en büyük etki olan milliyetçilik dış kaynaklı olması yanında iç politikaya de etki etmesi ile komple bir etkiye sahiptir. Bu akım ile Osmanlı Devleti’nin imparatorluk yapısında çatlamalar oluştur. Sırp, Rum, Ermeni, Arap ve diğer milletlerin arasında milli benlik bilinci oluşarak Osmanlı Devleti’nde kopmalar ve ayrılmalar başladı. Bu da Osmanlı Devleti’ni yıkılmaya götüren süreci tetikledi.

Yorumlar

Henüz yorum yazılmamış ... bir yorum bırakın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebarerror: Content is protected !!